SR EN

BERZA POSLOVAUkoliko želite da objavite svoj konkurs za posao, molimo Vas da se pretplatite na ovaj servis.

Pretraga poslova


Traje: 14. 11. 2017. Objavljeno: 07. 11. 2017.

Asistent

Opis poslova: osposobljavanje za znanstveno istraživačke poslove, sudjelovanje u organizaciji i vođenju stručnih projekata, sudjelovanje u radu, analizi, ispitivanja.

Podeli

STRUČNI/A SURADNIK/CA

 

Radno mjesto


Mjesto rada: ZAGREB

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena - prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 6.11.2017.

Natječaj vrijedi do: 14.11.2017.Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktoratStrani jezici: Engleski jezikInformatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike 

  • excel
  • word
  • powerpoint

Ostale informacije: Opis poslova: osposobljavanje za znanstveno istraživačke poslove, sudjelovanje u organizaciji i vođenju stručnih projekata, sudjelovanje u radu, analizi, ispitivanja.
U obzir dolazi magistar/ra agronomije, biotehničkog područja.
Pisanu zamolbu (prijava, životopis, diploma, potvrda - HZMO i HZZ, potvrda o nekažnjavanju - ne starija od 6 mjeseci) slati na adresu: Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb.
U prijavi naznačiti radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje. Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće biti razmatrane.
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

Poslodavac


Poslodavac: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

Kontakt: pismena zamolba: Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb

Traje: 13. 11. 2017. Objavljeno: 07. 11. 2017.

Asistent

Opis poslova: vođenje i popunjavanje baze međunarodne mobilnosti, rad sa studentima/studenticama na razmjeni i savjetovanje o međunarodnoj mobilnosti i stipendijama, pomoć pri izradi marketinškog i komunikacijskog plana te promotivnih materijala za Ured

Podeli

Radno mjesto


Mjesto rada: VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena - prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 7.11.2017.Natječaj vrijedi do: 13.11.2017.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktoratStrani jezici:

  • Engleski jezik
  • Njemački jezik

Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike 

  • excel
  • word
  • internet

Ostale informacije: Opis poslova: vođenje i popunjavanje baze međunarodne mobilnosti, rad sa studentima/studenticama na razmjeni i savjetovanje o međunarodnoj mobilnosti i stipendijama, pomoć pri izradi marketinškog i komunikacijskog plana  te promotivnih materijala za Ured za međunarodnu suradnju, izrada izvješća, praćenje natječaja vezanih za međunarodnu suradnju i prijavu projekata studentske mobilnosti, ažuriranje stranice "Međunarodna suradnja" te ostali poslovi po nalogu prodekana za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju i voditeljice Ureda za međunarodnu suradnju.
 
Uvjeti:
-nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.
-završen diplomski studij društvenog usmjerenja.

Poslodavac


Poslodavac: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

Kontakt: pismena zamolba: PAVLINSKA 2, 42000 VARAŽDIN

Traje: 15. 11. 2017. Objavljeno: 01. 11. 2017.

Docent

Podeli

UNIVERZITET U BEOGRADU
FILOLOŠKI FAKULTET

11000 Beograd, Studentski trg 3


1) Docent za užu naučnu oblast Anglistika, predmet Studije američke/britanske kulture
na određeno vreme od 5 godina

2) Docent za užu naučnu oblast Srpska književnost, predmet Srpska književnost 18. i 19. veka
na određeno vreme od 5 godina

3) Docent za užu naučnu oblast Srpska književnost, predmet Književnost od renesanse do racionalizma
na određeno vreme od 5 godina

4) Docent za užu naučnu oblast Srpska književnost, predmet Pregled jugoslovenske književnosti
na određeno vreme od 5 godina

5) Docent za užu naučnu oblast Srpska književnost, predmet Srpska književnost 20. veka
na određeno vreme od 5 godina

6) Docent za užu naučnu oblast Hungarologija, predmet Mađarski jezik i književnost
na određeno vreme od 5 godina


USLOVI: 
VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira. Ostali uslovi utvrđeni su članom 74 Zakona o visokom obrazovanju i članom 105 Statuta Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

7) Viši lektor za užu naučnu oblast Arabistika, predmet Arapski jezik
na određeno vreme od 3 godine

8) Viši lektor za užu naučnu oblast Rusistika, predmet Ruski jezik
na određeno vreme od 3 godine


USLOVI: 
VII/1 stepen stručne spreme ili master akademske studije drugog stepena (300 ESPB, filološki ili njemu odgovarajući fakultet), opšti uspeh na osnovnim studijama najmanje 8, objavljeni stručni, odnosno naučni radovi, radno iskustvo u nastavi. Ostali uslovi utvrđeni su članom 82 Zakona o visokom obrazovanju i članom 114 Statuta Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

9) Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Paleoslavistika, predmeti Staroslovenski jezik i Uporedna gramatika slovenskih jezika
na određeno vreme od 1 godine

10) Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Neohelenistika, predmet Grčki jezik i književnost
na određeno vreme od 1 godine


USLOVI:
student master akademskih studija koji je prethodne nivoe studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8. Ostali uslovi utvrđeni su članom 83 Zakona o visokom obrazovanju i članom 114 Statuta Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

OSTALO: 
Kandidati podnose prijavu sa biografijom, overenu fotokopiju diplome odgovarajuće discipline, spisak radova i radove, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, na adresu: Filološki fakultet u Beogradu, Studentski trg 3, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
 

Traje: 15. 11. 2017. Objavljeno: 01. 11. 2017.

Profesor

VIII stepen stručne spreme, doktorat iz odgovarajuće naučne oblasti za koju se bira.

Podeli

UNIVERZITET U BEOGRADU
POLjOPRIVREDNI FAKULTET

11080 Zemun, Nemanjina 6


Nastavnik za izbor u zvanje i na radno mesto docenta za užu naučnu oblast Cvećarstvo
na određeno vreme od 5 godina


USLOVI: 
VIII stepen stručne spreme, doktorat iz odgovarajuće naučne oblasti za koju se bira. Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu i Statutom Fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljanih kandidata.

OSTALO: 
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: biografija, spisak radova, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, potvrda nadležnog organa da kandidat nije pod istragom (dokumenta u originalu ili overenom prepisu i ne starija od 6 meseci), dostavljaju se na gorenavedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Konkurs je otvoren 15 dana.
 

Traje: 31. 03. 2018. Objavljeno: 26. 10. 2017.

Istraživač

Podeli

 

Traži se dokorand na projektu Sustav vjetar-sunce za optimiziranu proizvodnju električne energije u rezidencijalnim objektima kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost. Trajanje projekta je od 1. 3. 2017. do 1. 3. 2021. Službena mrežna stranica projekta je

 

https://www.researchgate.net/project/Wind-Solar-System-for-Optimized-Residential-Electric-Generation

Očekuje se da doktorand ima završen sveučilišni diplomski ili integrirani studij u polju elektrotehnike, da ima minimalnu prosječnu ocjenu studija 4,0, da se služi engleski jezikom u govoru i pismu te da posjeduje visoku razinu informatičkog znanja. Za ostvarivanje ciljeva ovog projekta, doktorand će izdvojiti 100 % svog radnog vremena, tj. bit će zaposlen s punim radnim vremenom na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

Za više informacija javiti se voditelju projeka Prof. dr. sc. Dinku Vukadinoviću na email dvukad@fesb.hr