SR EN

BERZA POSLOVAUkoliko želite da objavite svoj konkurs za posao, molimo Vas da se pretplatite na ovaj servis.

Pretraga poslova


Traje: 31. 03. 2018. Objavljeno: 26. 10. 2017.

Profesor

Podeli

Traži se dokorand na projektu Sustav vjetar-sunce za optimiziranu proizvodnju električne energije u rezidencijalnim objektima kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost. Trajanje projekta je od 1. 3. 2017. do 1. 3. 2021.

Očekuje se da doktorand ima završen sveučilišni diplomski ili integrirani studij u polju elektrotehnike, da ima minimalnu prosječnu ocjenu studija 4,0, da se služi engleski jezikom u govoru i pismu te da posjeduje visoku razinu informatičkog znanja. Za ostvarivanje ciljeva ovog projekta, doktorand će izdvojiti 100 % svog radnog vremena, tj. bit će zaposlen s punim radnim vremenom.

 

Traje: 10. 11. 2017. Objavljeno: 25. 10. 2017.

Profesor

Za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa više saradnika  i  nastavnika u  svim  zvanjima (redovni profesori, vanredni profesori, docenti, asistenti i saradnici u nastavi, nastavnik stranog jezika) , za uže  naučne  i uže umetničke  oblasti :

Podeli

ALFA BK UNIVERZITET, Beograd  raspisuje KONKURS

Za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa više saradnika  i  nastavnika u  svim  zvanjima (redovni profesori, vanredni profesori, docenti, asistenti i saradnici u nastavi, nastavnik stranog jezika) , za uže  naučne  i uže umetničke  oblasti :

1. Računarske nauke

2. Informacioni sistemi i informacione tehnologije

3. Matematika i statistika

4. Ekonomija, finansije i računovodstvo

5. Menadžment, trgovina i marketing

6. Pravo i političke nauke

7. Opšte obrazovna oblast

Uslovi za izbor nastavnika propisani su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 76/05,100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12,89/13, 99/14, 45/15- autentično tumačenje  68/15 i 87/16)  i Pravilnikom o izboru nastavnika Alfa BK Univerziteta. Univerzitet zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju kandidata.

Prijave kandidata dostavljaju se  Alfa BK Univerzitetu,  na meil konkurs@alfa.edu.rs 

Konkurs je otvoren i prijave će se primati do angažovanja potrebnog broja saradnika i nastavnika.

O rezultatima konkursa biće obavešteni kandidati koji uđu u uži izbor.

Obaveštenja se mogu dobiti na meil: konkurs@alfa.edu.rs  

Traje: 19. 11. 2017. Objavljeno: 25. 10. 2017.

Asistent

ZAPOSLENIK/ICA NA RADNOM MJESTO I. VRSTE U SURADNIČKOM ZVANJU ASISTENTA I SURADNIČKO RADNO MJESTO ASISTENT IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA TEHNIČKIH ZNANOSTI

Podeli

Radno mjesto


Mjesto rada: OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 20.10.2017. Natječaj vrijedi do: 19.11.2017.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktoratOstale informacije: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva  i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje
 
NATJEČAJ
za izbor i prijam:
 
1. za izbor jednoga zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkome zvanju asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenoga područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektrostrojarstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za elektrostrojarstvo;
Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“  br. 93/14.).
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. - Odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH i 60/15. - Odluka USRH) i uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.etfos.unios.hr. Pristupnici na natječaj pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4. - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta. Navedeni  obrazac  objavljen je  na mrežnoj stranici Fakulteta (www.etfos.unios.hr).
 
Sve informacije vezane uz provedbu natječajnoga postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima natječaja i dr.) bit će javno objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta (www.etfos.unios.hr).
 
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.
 
Prijavom na natječaj, pristupnici su natječaja izričito suglasni da Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnoga postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).
Prijave na natječaj s dokumentacijom pod točkama 1. podnose se u roku od 30 dana  od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza

Poslodavac


Poslodavac: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK Kontakt: pismena zamolba: K. Trpimira 2b, Osijek

Traje: 24. 11. 2017. Objavljeno: 25. 10. 2017.

Docent

NASTAVNIK / NASTAVNICA U ZNANSTVENO-NASTAVNOM ZVANJU I NA RADNOM MJESTU DOCENTA ZA PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, POLJE KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOST

Podeli

Radno mjesto


Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme: 20 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Natječaj vrijedi do: 24.11.2017.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: 

SVEUČILIŠTE U SPLITU, MEDICINSKI FAKULTET objavljuje NATJEČAJ


I. ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE I NA RADNO MJESTO
- jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta s nepunim radnim vremenom za područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija u Katedri za ginekologiju i porodništvo,
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) te Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (veljača 2014.). Potrebna dokumentacija i dokazi koje je potrebno priložiti za izbor u određeno zvanje objavljeni su na mrežnoj adresi Povjerenstva za kadrove (http://www.mefst.hr/kadrovi).
Najbolji kandidati mogu biti pozvani na razgovor, uz mogućnost dodatnog testiranja i dostave dodatne dokumentacije.
Rok natječaja je 30 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ od 25. listopada 2017.
Na oglašeni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Medicinski fakultet u Splitu, Kadrovska služba, Šoltanska 2, 21000  Split.

Poslodavac


Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU, MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU Kontakt: pismena zamolba: Šoltanska 2, 21000 Split

Traje: 23. 11. 2017. Objavljeno: 22. 10. 2017.

Istraživač

Postdoc, Genome Data Science, IRB Barcelona – genomics/computational biology/cancer genetics

Podeli

Postdoc, Genome Data Science, IRB Barcelona – genomics/computational biology/cancer genetics

FRAN SUPEK (BARCELONA, ŠPANJOLSKA), 18. LISTOPAD 2017.

rubrika: FONDOVI-STIPENDIJE-POSAO-NATJEČAJI

IRB Barcelona seeks a motivated Postdoctoral Researcher (computational) to work in the Genome Data Science Laboratory (PI: Dr. Fran Supek).

We are interested in recruiting a computational biologist to work on an ERC-funded project “HYPER-INSIGHT”, which deals with large-scale statistical analyses of genomic, transcriptomic and epigenomic big data. Our goal is to gain an understanding of the mechanisms behind mutational processes that shape the genomes of human tumors. In specific, we’re interested in how DNA repair failures may result in mutation patterns that are evident in genomes of certain tumors. Moreover, we will explore how such genomic patterns may signal new translational opportunities for personalized cancer therapy.  See the Genome Data Science web site at https://www.irbbarcelona.org/en/research/genome-data-science

Relevant recent publications:

The funds for this post are available for 3 years in the first instance; the initial contract is for 1 year with a possibility of extension. Anticipated starting date is 01-Feb-2018 although it is possible to start before or after that date.

More information + application link at:  https://www.irbbarcelona.org/en/about-us/jobs/postdoctoral-researcher-ref-pd1709

Deadline:  23/11/2017

Informal inquiries may also be addressed to the PI. fran.supek[AT]irbbarcelona.org