SR EN

NAJNOVIJE SA BLOGA

Igor Spiroski
Objavljeno: 13. 09. 2017. Podeli

Долгиот пат од неука до наука

Истражувањето и науката не се високо рангирани во приоритетите на државата во Република Македонија (РМ). Буџетот кој се издвојува за истражување и развој, изразен како процент од бруто домашниот производ (БДП) изнесува околу 0,4%, што е минимален процент споредено со буџетот кој се издвојува во земји со слични карактеристики како Македонија, како што е на пример Словенија, каде издвојувањата за таа намена се околу 2,4%. Да не ги земаме предвид високо развиените земји кои силно се потпираат на науката и истражувањето во нивниот севкупен развој, кај кои издвојувањата се над 3% (Израел, Шведска, Финска...).
Jelena Filipović
Objavljeno: 04. 09. 2017. Podeli

Akademski rad: psihološka cena koju plaćamo

Da li je depresija previsoka cena da platimo i da li ćemo sa anksioznošću dobiti popust? Jesmo li sami u akademskom univerzumu? Doktorske studije: polovina koja preživi, pričaće!
Maja Arslanagić-Kalajdžić
Objavljeno: 04. 09. 2017. Podeli

Stara igra, nova pravila – oblast visokog obrazovanja u regiji

BiH ima osam javnih univerziteta i dvije javne visoke škole, te skoro 40 privatnih visoko-obrazovnih institucija. Bilo bi motivirajuće da ovakva situacija implicira i veoma visok udio građana koji posjeduju diplomu u društvu. Da li naši istraživači sebi mogu da priušte pravilo 40:40:20? Koliko sredstava fakulteti treba da privuku kroz projekte?
Igor Čatić
Objavljeno: 04. 09. 2017. Podeli

Odgoj i obrazovanje i znanost u regiji za izazove budućnosti

Forsiranje negativne selekcije počinje još od osnovnog obrazovanja. Nejasno je odakle poplava učenika s vrhunskim ocjenama. Bolonjski proces s doktoratom kao završnim rezultatom obrazovanja, potpuno je poremetio kriterije izbora u viša zvanja. Može li pretraživalica učiti osnovne pojmove?