SR EN

NAJNOVIJE SA BLOGA

Mićo Tatalović
Objavljeno: 02. 10. 2017. Podeli

Znanstveno novinarstvo svjetske kvalitete postoji i na Balkanu

Iako je istina da nemamo mnogo znanstvenih novinara u Hrvatskoj i u široj regiji, ovakav negativan stav je ustvari ipak posljedica neinformiranosti. Kao glavne probleme u hrvatskoj akademskoj zajednici Rudež ističe korupciju, nepotizam, klijentelizam pa čak i kriminal. “Iskreno, ima dana kada mi se čini da pratim crnu kroniku, a ne akademsku zajednicu,” rekla je za portal Čuda Prirode.
Steve Quarrie
Objavljeno: 20. 09. 2017. Podeli

"If I were you, I wouldn't be starting from here!"

Since moving out to the West Balkans, all too often I found myself reading/refereeing scientific manuscripts that had fog in both bars. You can't write a good quality scientific manuscript if the research that led to it was not good quality. You also can't write a convincing manuscript if you don't use logic to develop your story.
Igor Spiroski
Objavljeno: 13. 09. 2017. Podeli

Долгиот пат од неука до наука

Истражувањето и науката не се високо рангирани во приоритетите на државата во Република Македонија (РМ). Буџетот кој се издвојува за истражување и развој, изразен како процент од бруто домашниот производ (БДП) изнесува околу 0,4%, што е минимален процент споредено со буџетот кој се издвојува во земји со слични карактеристики како Македонија, како што е на пример Словенија, каде издвојувањата за таа намена се околу 2,4%. Да не ги земаме предвид високо развиените земји кои силно се потпираат на науката и истражувањето во нивниот севкупен развој, кај кои издвојувањата се над 3% (Израел, Шведска, Финска...).
Jelena Filipović
Objavljeno: 04. 09. 2017. Podeli

Akademski rad: psihološka cena koju plaćamo

Da li je depresija previsoka cena da platimo i da li ćemo sa anksioznošću dobiti popust? Jesmo li sami u akademskom univerzumu? Doktorske studije: polovina koja preživi, pričaće!
Maja Arslanagić-Kalajdžić
Objavljeno: 04. 09. 2017. Podeli

Stara igra, nova pravila – oblast visokog obrazovanja u regiji

BiH ima osam javnih univerziteta i dvije javne visoke škole, te skoro 40 privatnih visoko-obrazovnih institucija. Bilo bi motivirajuće da ovakva situacija implicira i veoma visok udio građana koji posjeduju diplomu u društvu. Da li naši istraživači sebi mogu da priušte pravilo 40:40:20? Koliko sredstava fakulteti treba da privuku kroz projekte?