SR EN

Akreditacija pod lupom evropskih stručnjaka

Objavljeno: 07. 10. 2019.

U Srbiji će od 8. do 10. oktobra boraviti četvoročlana recenzentska komisija Evropskog udruženja za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENKVA) od čijeg izveštaja zavisi da li će naša država zadržati status u toj organizaciji.

Podsetimo, Srbija je 2012. izabrana za punopravnog člana ENKVA, a u februaru 2018. je stavljena „pod praćenje“, i dat nam je rok od dve godine za ispravljanje nedostataka.

Ali umesto dve, Nacionalno akreditaciono telo (NAT) koje se bavi pitanjima akreditacije i osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Srbiji imalo je jedva godinu dana da ispravi zamerke ENKVA.

Sima Avramović, predsednik Upravnog odbora NAT, ocenjuje za Danas da je u prethodnom periodu napravljen „salto mortale“, prelaskom sa ranije „kontrole kvaliteta“ na potpuno novu filozofiju „obezbeđivanja kvaliteta“ u visokom obrazovanju, koja je u skladu sa evropskim standardima. On kaže da je urađeno „najviše što se moglo“ u domenu obezbeđivanja finansijske i institucionalne nezavisnosti NAT, zbog čega veruje da će odluka stručnjaka ENKVA biti pozitivna po Srbiju.

– Za mene će biti pozitivna odluka čak i ako i dalje budemo u statusu „člana pod praćenjem“, mada smo mnogo toga uradili za kratko vreme – kaže Avramović i dodaje da je svaka poseta stručnjaka iz ove organizacije prilika da nešto novo naučimo.

Avramović podseća da je od trenutka kada smo stavljeni u članstvo „pod praćenje“ do formiranja i početka rada NAT i KAPK prošlo više od pola godine. Od tada do danas promenjen je kompletan normativni sistem akreditacije, koji, između ostalog, podrazumeva povećanje broja članova recenzentskih komisija sa dva na pet i uvođenje stranih recenzenata pri akreditaciji doktorskih studija. NAT je uredio nove procedure, ojačao stručnu opremljenost službe, sproveo edukacije recenzenata, uspostavio snažnu internacionalizaciju i već ušao u prve međunarodne projekte, urađen je nov softver za prijavljivanje i praćenje postupaka…

– ENKVA insistira na što većoj ulozi recenzenata i mi smo praktično doveli postupak akreditacije do toga da, kada recenzenti završe svoj posao, KAPK samo proveri da li ima nekih velikih nedostataka. Zakon o visokom obrazovanju predviđa da se na odluku Komisije može uložiti žalba drugostepenom organu – Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje, koji može da preinači odluku Komisije, što će nam ENKVA verovatno zameriti, jer u tome može videti narušavanje nezavisnosti NAT i mešanje države u proces akreditacije. Mi smo zbog toga već uputili dopis Ministarstvu prosvete u kome smo inicirali promenu zakona da se žalbeni postupak reguliše na drugačiji način. Takođe smo predložili donošenje posebnog Zakona o akreditaciji i obezbeđivanju kvaliteta, jer je to pitanje u postojećem zakonu regulisano samo sa desetak članova što je nedovoljno i ostavlja brojne nedoumice – navodi Avramović.

Naš sagovornik iznosi podatak da je do sada bilo 15 žalbi drugostepenom organu i da je Nacionalni savet za visoko obrazovanje preinačio odluku Komisije NAT u samo jednom slučaju. Kroz postupak akreditacije po novim pravilima dosad su prošle tri visokoškolske institucije i 19 studijskih programa, a oko 300 zaostalih predmeta se završava po ranijim propisima.

Na pitanje šta bi značilo da Srbiji bude uskraćeno članstvo u ENKVA i da li bi to imalo uticaja na priznavanje naših diploma, Avramović napominje da se validnost diploma ne dovodi u pitanje, ali da bi moglo biti ugroženo učešće domaćih visokoškolskih ustanova u evropskim projektima.

Šta je ENKVA?

ENKVA je krovna organizacija nadležnih tela za akreditaciju visokoškolskih ustanova u evropskom prostoru visokog obrazovanja. U posetu Srbiji ENKVA šalje četiri recenzenta – tri stručnjaka iz Nemačke, Hrvatske i Portugalije, studenta iz Litvanije, kao i tehničkog saradnika. Tokom tri dana planiran je niz susreta sa predstavnicima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, UO NAT-a, direktorkom NAT-a, Komisijom za akreditaciju, ministrom prosvete, recenzentima, studentima, privrednicima, predstavnicima visokoškolskih institucija… ENKVA će izveštaj o napretku Srbije objaviti u februaru iduće godine.

Isključena Kosovska agencija za akreditaciju

ENKVA je pre nekoliko dana uskratila članstvo Kosovskoj agenciji za akreditaciju (KAA), što je specijalna predstavnica EU na Kosovu Natalija Apostolova ocenila kao „korak unazad“. Ona je navela da je to „direktna posledica neodgovarajućih politika u prošlosti, poput odluke Vlade iz septembra 2017. za razrešenje celog Odbora Agencije bez odgovarajućeg obrazloženja“. Kako je saopšteno, ENKVA je isključila Kosovsku agenciju za akreditaciju, jer nije ispunila potrebne nivoe poštovanja standarda i smernica za obezbeđivanje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja. KAA je postala član ENKVA 2014. na period od pet godina, ali je prošle godine to članstvo stavljeno „pod praćenje“ zbog političkih uticaja koji su se ogledali u odluci kosovskog ministra obrazovanja Šućirija Bitićija da, na zahtev tadašnjeg premijera Ramuša Haradinaja, razreši direktora i Upravni odbor Agencije za akreditaciju, uz obrazloženje da je proces akreditacije u visokom obrazovanju protekao uz nepravilnosti. U međuvremenu, Agencija je u julu odlučila da ne akredituje tri javna univerziteta na Kosovu – u Prizrenu, Peći i Južnoj Mitrovici, što je izazvalo reakciju Ramuša Haradinaja, koji je naveo da neće dozvoliti zatvaranje ta tri univerziteta.

https://www.danas.rs/drustvo/akreditacija-pod-lupom-evropskih-strucnjaka/

Dodajte komentar