SR EN

Članovi IAUNUBiH među najcitiranijim na svijetu na listi Stanford univerziteta

Objavljeno: 24. 11. 2021.

Američki Stanford Univerzitet jedan od najuglednijih univerziteta u svijetu, nedavno je objavio rang listu unutar koje je naveo 2% najcitiranijih naučnika svijeta.

Među najcitiranijim su i 11 akademika Internacionalne akademije nauka i umjetnosti BiH IANUBIH-a, i to: predsjednik IANUBIH, akademik Asim Kurjak (prvo mjesto na listi), akademik Krešimir Pavelić (deveto mjesto na listi), akademik Miro Jakovljević (trinaesto mjesto na listi), te akademici IANUBIH-a: Frank A, Chervenak, Laurence B. McCullough, Eberhard Merz, Aris Antsaklis, Sanja Kupesić-Plavsić, Damijan Miklavčić, Saverio Stranges i Izet Mašić.

Stručnjaci Stanford Univerziteta su za rangiranje liste citiranih autora koristili indeksnu bazu podataka SCOPUS, jednu od najuglednijih on-line baza podataka indeksiranih časopisa iz čitavog svijeta u kojoj su pohranjeni članci iz indeksiranih časopisa iz cijelog svijeta iz različitih naučnih disciplina, uključujući posljednju analiziranu – 2020. godinu. O referencama ove baze dovoljno govori i to da prema posljednim objavljenim podacima SCOPUS uključuje više od 70 miliona zapisa za više od 23.700 recenziranih časopisa (od kojih je više od 4.000 u otvorenom pristupu), 300 trade časopisa iz gotovo svih područja znanosti, više od 600 nakladničkih cjelina, 8 miliona konferencijskih radova, te više od 1,4 milijarde citiranih referenci od 1970. godine do danas.

Analizu pogledajte na: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3

 

https://ba.n1info.com/vijesti/clanovi-iaunubih-medju-najcitiranijim-na-svijetu-na-listi-stanford-univerziteta/

Dodajte komentar