SR EN

Miljenko Jurković izabran za obnašatelja dužnosti dekana Filozofskog fakulteta

Objavljeno: 21. 02. 2021.

Prof. dr. sc. Miljenko Jurković izabran je za obnašatelja dužnosti dekana Filozofskog fakulteta. Predložio ga je rektor Damir Boras, a danas na 6. elektroničkoj redovitoj sjednici Senat Sveučilišta podržao.

Odluka je donesena s 50 glasova za, sedam protiv i devet suzdržanih glasova, stoji na stranici Sveučilišta u Zagrebu.  - Za obnašatelje dužnosti prodekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog obnašatelja dužnosti dekana prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića, a najdulje do sljedeće sjednice Senata kada će obnašatelj dužnosti dekana predložiti cjelovito rješenje svoga tima imenuju se: izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina za obnašatelja dužnosti prodekana za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović za obnašatelja dužnosti prodekana za organizaciju i razvoj i doc. dr. sc. Naida Mihal Brandl za obnašateljicu dužnosti prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju, stoji u obavijesti Sveučilišta.

Podsjetimo, Vijeće Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na izvanrednoj sjednici 29. siječnja nije prihvatilo financijsko izvješće o.d. dužnosti dekana prorektora Miljenka Šimprage što je, u skladu sa Statutom, značilo da Fakultet više nema dekana. To je potvrđeno 12. veljače na sjednici Sveučilišnog savjeta kojoj je prisustvovao i rektor Damir Boras kada je prihvatio neopozivu ostavku dekana Šimprage. 

Pročitajte više na: https://www.vecernji.hr/vijesti/miljenko-jurkovic-izabran-za-obnasatelja-duznosti-dekana-filozofskog-fakulteta-1469561 - www.vecernji.hr

Dodajte komentar