SR EN

Nastavlja se natezanje ministarstva sa kragujevačkim rektorom

Objavljeno: 14. 04. 2018.

 

Ministar prosvete Mladen Šarčević je danas potpisao upozorenje Savetu Univerziteta u Kragujevcu zbog toga što odbija da preduzme pet mera za otklanjanje nezakonitosti, kao i tri preventivne mere, naložene u Zapisniku Republičke prosvetne inspekcije.

Šarčević je nakon sednice Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje objasnio da nema ovlašćenje da naredi Univerzitetu da uradi nešto, već samo može da im da upozorenje.

Univerzitet u Kragujevcu sada ima rok od 30 dana da odgovori na upozorenje ministra, kazao je Šarčević i dodao da je država sada u prednosti, jer to što taj Univerzitet radi, kaže, predstavlja nepoštovanje inspekcijskih naloga.

Republička prosvetna inspekcija u inspekcijskom nadzoru nad radom Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu utvrdila je ranije niz nepravilnosti i sačinila Zapisnik u kome je naložena mera da se odluči o zakonitosti upisa sina rektora Nebojša Arsenijevića, Aleksandra, na studije trećeg stepena školske 2012/2013. godine, dok je dekanu fakulteta, kao i Univerzitetu dat primeren rok za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti.

O postupanju i preduzetim radnjama dekan fakulteta je bio dužan da obavesti inspektore, a ukoliko u ostavljenom roku ne postupi po merama za otklanjanje nezakonitosti, inspektori će doneti rešenje o obavezi otklanjanja nezakonitosti.

Rektor Univerziteta u Kragujevcu Nebojša Arsenijević ranije je odbacio sve navode iz Zapisnika o inspekcijskom nadzoru Republičke prosvetne inspekcije i rekao da neće podneti ostavku.

Autor: Tanjug

Dodajte komentar