SR EN

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta traži smjenu Rifata Škrijelja

Objavljeno: 04. 10. 2019.

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta u Sarajevu danas je na prijedlog članova Vijeća odlučilo da podnese zahtjev za smjenu rektora i Uprave Univerziteta u Sarajevu.

Kako se navodi, zahtjev je podržala većina od 102 člana Nastavno-naučnog vijeća. U zaključku se eksplicitno zahtjeva "da Senat UNSA odmah i bez daljih odlaganja poduzme hitne odgovarajuće mjere protiv sadašnje Uprave Univerziteta u Sarajevu, počevši od sadašnjeg rektora Rifata Škrijelja".

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta u Sarajevu dalje objašnjava da su razlozi "brojna, stalna i uporna kršenja Zakona o visokom obrazovanju u provođenju integracije Univerziteta u Sarajevu, posebno u pogledu zakonom određenih rokova za pojedine radnje a za čije je provođenje direktno odgovoran rektor Univerziteta u Sarajevu, od kojih su neke neusvajanje Statuta Univerziteta u Sarajevu u zadatim rokovima".

Također, u saopćenju Nastavno-naučnog vijeća navode se drugi razlozi:

"Neusvajanje bilo kojeg pravilnika neophodnog integrisanom Univerzitetu; 
Haotičnog stanja na Univerzitetu u Sarajevu u sadašnjem trenutku; zbog novih i teških problema u finansijskom poslovanju svih članica Univerziteta; zbog brojnih i stalnih kršenja više različitih zakona i potpune neizvjesnosti za budućnost poslovanja i opstanka Univerziteta u Sarajevu čak i u kratkom roku;  Naglog, prekomjernog i nepotrebnog bujanja administracije Univerziteta u mandatu Rifata Škrijelja, koja je postala veća od skoro svih fakulteta pojedinačno, i koja nepotrebno troši ionako oskudna sredstva, a da pri tome ne proizvodi rješenja za probleme, nego dodatni haos", kažu iz Nastavno-naučnog vijeća u saopćenju kojeg potpisuje prof. dr Semra Čavaljuga.

Kao razlozi navode se i do sada nezapamćeni pokušaji uništavanja autonomije Univerziteta u Sarajevu "traženjem političkih odluka o pitanjima koja su čak i zakonom ostavljena na brigu Univerzitetu", zbog navodnog eklatantnog kršenja odredbi o izbjegavanju političkog djelovanja za odgovorne osobe Univerziteta, zbog brojnih navodno nezakonitih postupaka prema Medicinskom fakultetu i njegovim predstavnicima, zbog do sada navodno neviđenog rušenja ugleda Univerziteta u Sarajevu u javnosti ali i unutar samog Univerziteta, kao i zbog ponašanja nespojivog sa časnim pozicijama odgovornih osoba Univerziteta u Sarajevu.

"Bez obzira na tekst zakona kojim se traži da zahtjev za smjenu rektora podnese određeni broj članica Univerziteta, zahtijevamo od Senata Univerziteta u Sarajevu da neodložno razmotri sve naše navode (za koje nije potrebno tražiti dokaze jer su oni brojni i očigledni svima). Ukoliko Senat odbije da raspravlja o trenutnoj situaciji na Univerzitetu u Sarajevu, uključivši i naše brojne i više puta ponovljene primjedbe, Senat će pokazati da se otvoreno stavlja u službu daljeg uništavanja Univerziteta i da ne želi Medicinski fakultet u sastavu Univerziteta u Sarajevu", saopćeno je iz Nastavno-naučnog vijeća

Nakon rasprave na Senatu, i eventualne smjene sadašnje Uprave Univerziteta u Sarajevu, Vijeće od Senata traži da pokrene i postupke lične dodatne odgovornosti svih krivaca za sadašnje stanje na Univerzitetu i da ih, u odgovarajućem procesu, potpuno odstrani iz sastava uposlenika Univerziteta u Sarajevu.

Dodajte komentar