SR EN

Novim softverom protiv tezgarenja profesora

Objavljeno: 29. 09. 2019.

Predstavnici Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju predstavili su rektorima, dekanima i profesorima nove pravilnike o akreditaciji, spoljašnjoj proveri kvaliteta i samovrednovanju visokoškolskih ustanova. U tu svrhu napravljen je i novi softver.

Novi softver daje kompletan uvid o broju i angažovanju nastavnika i kompletan uvid u studijske programe. Komisijama će, kaže struka, biti mnogo lakše da ocene programe.

"Moći ćemo da angažujemo ljude koji su zaista kvalitetni i referentni za taj studijski program", navodi prof. dr Ana Šijački, predsednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Predsednica Konferencije univerziteta Srbije  i rektorka BU prof. Ivanka Popović, navodi da akreditacioni period sada traje sedam godina.

"To je sada značajno složenija procedura nego što je bilo ranije, ali sa druge strane i akreditacioni period je sada sedam godina", objašnjava Popovićeva.

Videće se kakvo je ukupno angažovanje profesora na studijskim programima, pa samim tim i sprečiti tezgarenje.

"Jedna od osnovnih ideja je da se spreči tezgarenje odnosno da se tačno vidi koliko su ljudi angažovani i da prema tome koliko su angažovani učestvuju i u nastavi, a da ostane vremena i za naučno-istraživači rad, jer znamo da su ljudi bili angažovani jako mnogo u nastavi, što mnogima nije ostavljalo ni momenat da se posvete naučno-istraživačkom radu, pa onda na tome gubi svaki univerzitet, gubi akademska zajednica i na kraju krajeva gubi se kvalitet svakog studijskog programa na kojem takvi ljudi predaju", objašnjava dr Ana Šijački.

Radi unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja dogovorena je intenzivnija saradnja Nacionalnog akreditacionog tela i Konferencije univerziteta Srbije, koja ne podrazumeva samo sastanke, već i raznovrsne obuke u oblasti obezbeđenja i unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/3676961/novim-softverom-protiv-tezgarenja-profesora.html

Dodajte komentar