SR EN

Odluka Ekonomskog fakulteta u Beogradu

Objavljeno: 15. 10. 2020.

Nastavno-naučno veće Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na sednici održanoj 07.10.2020. godine, donelo je Odluku po kojoj se utvrđuje neakademsko ponašanje prof. dr Danice Popović iz člana 22. Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu prilikom prevođenja knjige Međunarodna ekonomija autora Dominika Salvatorea, objavljene od strane Centra za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta 2018. godine. Član 22. Kodeksa se odnosi na plagijarizam. Prof. dr Danici Popović je izrečena mera javne opomene. Učesnici u sporu, tužilac Aleksandar Jakšić, student, i tužena prof. dr Danica Popović, imaju pravo žalbe na prvostepenu Odluku Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu.

RUKOVODSTVO FAKULTETA

Dodajte komentar