SR EN

Profesori i istraživači pokrenuli peticiju, žele da se zaustavi primena OBRAZOVNIH ZAKONA

Objavljeno: 15. 11. 2017.

Univerzitetski profesori i istraživači pokrenuli su peticiju kojom se zahteva da se hitno zaustavi primena svih obrazovnih zakona koji su nedavno usvojeni i da se započne rad na donošenju novih zakona zasnovanih na stavovima struke.

Peticija se sprovodi elektronski na sajtu Udruženja profesora i istraživača (UPI- www.upi.rs), a do 14 sati potpisalo je 107 univerzitetskih profesora i istraživača.

U saopštenju Udruženja profesora i istraživača navodi se da su paketom novih zakona o obrazovanju, koji su po hitnoj proceduri usvojeni u Skupštini Srbije, zadaci akademske zajednice i celokupne obrazovne struke predati u ruke političkih struktura.

"Ovim zakonima zadat je veliki udarac autonomiji univerziteta, smanjen je uticaj nezavisnih tela na kreiranje obrazovnih politika i praćenje njihove realizacije. Ugrožena su prava učenika na kvalitetno obrazovanje i uveden je niz mera koje se mogu politički zloupotrebiti na štetu samog obrazovnog sistema i društva uopšte", navodi se u saopštenju.

Oni podsećaju da su najviše akademske institucije (SANU, KONUS i NSVO) u pismu upućenom Ministarstvu prosvete upozorile na drastično kršenje autonomije univerziteta, a samim tim i na oduzimanje ključne uloge koju bi akademska zajednica morala imati, kako posredno tako i neposredno, u društvenom životu Srbije.

Ministarstvo prosvete danas je u odgovoru na primedbe prosvetnih institucija negiralo njihove tvrdnje da Zakon o visokom obrazovanju ugrožava autonomiju univerziteta, uz podsećanje da je usvajanju Zakona prethodila široka javna rasprava, a da su u radnoj grupi koja je radila na pripremi nacrta zakona bili i predstavnici akademske zajednice.

U Skupštini Srbije nedavno je usvojen set prosvetnih zakona i to Zakon o visokom obrazovanju, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV), Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakona o dualnom obrazovanju.

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/profesori-i-istrazivaci-pokrenuli-peticiju-zele-da-se-zaustavi-primena-obrazovnih/2f4emtb

 

Dodajte komentar