SR EN

Rektorat protiv poslanice: Autonomiju brane pritiskajući dekane

Objavljeno: 13. 01. 2021.

 

Rektorat državnog univerziteta dekanima fakulteta uputio je na potpisivanje peticiju kojom se traži “zaštita autonomije” Univerziteta Crne Gore (UCG) i povlačenje iz skupštinske procedure Predlog izmjena Zakona o visokom obrazovanju koji je uputila poslanica i potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak (Pokret za promjene, PzP).

Bošnjak je peticiju ocijenila besmislenom, a drugi sagovornici “Vijesti” sa UCG kazali su da autonomija na papiru već postoji, a da su je u prethodnim godinama izbrisali oni koji sada peticiju pokreću.

 

Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o visokom obrazovanju upućen je u skupštinsku proceduru 14. decembra 2020.

Senat UCG na sjednici održanoj 23. decembra, kako su ranije saopštili, jednoglasno je donio odluku da se podnese predlog o povlačenju iz skupštinske procedure tog predloga.

“Iz razloga što je značajno narušena autonomija UCG zagarantovana Ustavom i Zakonom o visokom obrazovanju, te da u izradi ovog predloga nisu uključeni predstavnici UCG”, navodi se, pored ostalog, u obrazloženju Senata.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, Rektoratu je potom upućena i inicijativa “pojedinih članova akademske zajednice da podrže odluku Senata” i odlučeno da se o povlačenju predloga zakonskog rješenja zainteresovani izjasne putem peticije.

“Dostavljamo tekst o zaštiti autonomije UCG, kako biste ga učinili dostupnim zaposlenima na vašoj univerzitetskoj jedinici, za potpisivanje, ukoliko su saglasni sa tekstom”, navodi se, pored ostalog, u elektronskoj poruci koja je dekanima upućena iz Rektorata.

“Odlučno se odupiremo svakom vidu politizacije UCG i bilo kakvih pritisaka na najveću visokoškolsku obrazovnu, umjetničku i kulturnu instituciju od neprocjenjive važnosti za državu Crnu Goru, koja je dominantno posvećena ulaganju u naučno-istraživačku infrastrukturu i kadrovske resurse, odnosno akademsku izvrsnost i konkurentnost u skladu sa vrednosnim kriterijumima i institucionalnim standardima Evropske unije. Istovremeno, ugledavajući se na najbolje prakse savremenih demokratskih društava, otvoreni smo za svaku pozitivnu inicijativu koja će voditi daljem osnaživanju i unapređenju autonomije UCG”, piše, pored ostalog, u peticiji.

Komentarišući peticiju, Bošnjak je “Vijestima” kazala da je poražno da “cio Senat UCG ne zna šta suštinski znači autonomija univerziteta”.

“Pa neće biti da autonomiju UCG ugrožava mogućnost da svo akademsko osoblje, njih oko 700, ima pravo glasa kada je u pitanju izbor rektora, a da je autonomija zaštićena kada politički instruiran predsjednik upravnog odbora sa nekoliko podobnih profesora i nekoliko izmanipulisanih studenata odlučuje ko će biti rektor Univerziteta”, kazala je Bošnjak.

U obrazloženju za donošenje zakona, pored ostalog, navodi se da je prvenstveno razlog da se obezbijedi načelo jednakosti i ravnopravnosti prilikom izbora za rektora.

“Jer postojeći model izbora rektora to suštinski ne nudi i potpuno je obesmišljen i sprovodi se čisto forme radi, jer je sve već unaprijed izlobirano i namješteno”, piše u obrazloženju.

Prema predlogu izmjena zakona koji je uputila Bošnjak, predviđeno je da se rektor bira na neposrednim izborima. Prema važećem zakonu, rektor se bira osnovu javnog konkursa, a bira ga upravni odbor UCG

Bošnjak je kazala da je autonomija UCG ugrožena time što je na Univerzitetu dozvoljeno “zastrašivanje i uvođenje policijskih metoda”.

“Što ugrožavate slobodu misli, govora i izbora, što sad pritiskate dekane da tjeraju profesore da potpisuju jednu besmislenu peticiju, koju je smislio menadžment Univerziteta kako bi zaštitio svoje sinakure i zloupotrebe položaja u svrhu ličnog bogaćenja”, kazala je ona.

Dodala je da autonomiju UCG ugrožavaju i oni koji su “sebi nazidali koeficijente i privilegije”, koji sebi i svojima obezbjeđuju poslove, stanove, kredite, apanaže...

“A sa druge strane mladim kadrovima opstruiraju akademsko napredovanje, pa pored svih funkcija još grabe za sebe i duple norme časova”, rekla je Bošnjak, dodajući da je i Državna revizorska institucija najavila da provjere. Komentarišući navode oko održavanja javne rasprave na predloženo zakonsko rješenje, ona je rekla da je tako nešto izostalo kad su u pitanju druge izmjene Zakona o visokom obrazovanju.

“To što svako malo pritiskate poslanike da se mijenja Zakon o visokom obrazovanju kako bi oni ‘vječiti’ studenti imali šansu da opet, pa opet i tako u nedogled, završe fakultete po starom sistemu, a vi naravno da se okoristite i da im uzmete novac za polaganje ispita, nisam primijetila da ste tražili javnu raspravu oko tih izmjena”, rekla je ona.

Dodala je i da je kao poslanica iskoristila ustavno pravo da predloži zakon.

“Koji će osloboditi Univerzitet od političkog uticaja i udahnuti mu svjež zrak slobode, osloboditi ga pritisaka i ucjena i dozvoliti svima da se pitaju, a ne samo šačici podobnih koja je zarobila ovu instituciju. Ugrožen je atar autokrata na Univerzitetu, a ne autonomija Univerziteta. Ali, došlo je vrijeme promjena i moraće se ta gospoda na to priviknuti”, kazala je Bošnjak.

Redovna profesorica na Prirodno-matematičkom fakultetu UCG Žana Kovijanić Vukićević neće potpisati peticiju.

“Vjerujem da ne postoji niti jedan zdravomosleći čovjek koji nije saglasan sa svakom rečenicom iz te peticije. Ali ta autonomija na papiru već postoji, a faktički su je prethodnih godina izbrisali baš ovi koji sada peticiju pokreću. Smanjili su broj članova Senata da bi istima lakše upravljali, uveli izbor rektora u kojem profesori ne učestvuju”, rekla je ona “Vijestima” komentarišući peticiju.

Prema predlogu izmjena zakona koji je uputila Bošnjak, predviđeno je da se rektor bira na neposrednim izborima, kojima pravo učešća ima akademsko osoblje UCG. Razrađen je i postupak i način izbora.

Prema važećem zakonu, rektor se bira osnovu javnog konkursa, bira ga upravni odbor UCG, dok su način i postupak izbora uređeni statutom državnog univerziteta. Prema Statutu, UO ima 15 članova i čine ga pet predstavnika osnivača, šest akademskog osoblja, jedan predstavnik drugih zaposlenih, kao i tri predstavnika studenata.

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/502673/rektorat-protiv-profesorice-autonomiju-brane-pritiskajuci-dekane

Dodajte komentar