SR EN

Savjet nezakonito akreditovao UCG?

Objavljeno: 06. 09. 2017.

Nekoliko profesora Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) podnijelo je Upravnom sudu tužbu protiv Savjeta za visoko obrazovanje zbog navodno nezakonite  akreditacije Univerziteta Crne Gore (UCG).

U tužbi, koju potpisuju profesori PMF-a Žana Kovijanić-Vukićević, Mara Šćepanović i profesor Vladimir Božović, stoji da je Savjet, na čijem je čelu prorektor Univerziteta Živko Andrijašević, akreditovao programe ustanove u maju, suprotno tada važećem Zakonu o visokom obrazovanju, jer je novi propis usvojen tek krajem juna. 

Programi su, objašnjavaju profesori u tužbi, akreditovani prema novom modelu studiranja, a koji je promijenjen dopunama novim Zakonom. Tako je već u maju bilo poznato da će se na UCG, mimo tada važećeg propisa, studenti školovati na tri nivoa - bečelor u trajanju tri godine, master (dvije godine) i doktorske studije (tri godine).

U vrijeme akreditacije, navodi se u tužbi, Zakon o visokom obrazovanju nije prepoznavao dvije godine masters studija, već četvrtu - specijalističku. 

Na čelu UCG je rektorka Radmila Vojvodić.

“Vijesti” od Savjeta nijesu dobile odgovor na pitanja kako će se odrediti prema ovoj tužbi i da li smatraju da su ovakvom akreditacijom programa UCG prekršili tada važeći Zakon.  

"Spornim odlukama odobrena je akreditacija i usvojen program studiranja 3+2 a zanemaren zakoniti osnov uređenja programa studiranja 4+1 ili 3+1+1. Prema spornim odlukama Savjeta se magistarske studije mogu upisati sa obimom manjim od 240 kredita, što je u cjelosti suprotno tada važećoj zakonskoj odredbi", kazala je Šćepanovićeva "Vijestima".

Tadašnji Zakon o visokom obrazovanju nije prepoznavao model studiranja 3+2, ali je Skupština Crne Gore, na predlog Ministarstva prosvjete, mjesec kasnije usvojila novi zakon koji  prepoznaje samo pomenuti model.

Šćepanovićeva tvrdi da su pomenute odluke Savjeta nezakonite i zbog toga što je Andrijašević, pored činjenice da je predsjednik Savjeta, učestvovao i u radu komisija (bio je član univerzitetskog radnog tima) za akreditaciju UCG.

To je, navodi se u tužbi, suprotno Zakonu o visokom obrazovanju, odnosno nezakonito je da jedno lice učestvuje u postupku akreditacije i da ujedno bude član Savjeta. 

Savjet broji 13  članova koje imenuje Vlada na četiri godine i dužan je da pomaže ustanove u unapređenju i održavanju kvaliteta njihovih djelatnosti.

Članovi Savjeta se imenuju iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti visokog obrazovanja, nauke, tehnologije i umjetnosti i oblasti privrede, društvenih djelatnosti i drugih relevantnih oblasti i iz reda studenata, u skladu sa aktom o imenovanju Savjeta. Savjet za visoko obrazovanje je ujedno i akreditaciono tijelo.

Profesori PMF-a se prošle godine bunili zbog modela 3+2

Profesori PMF-a jedini su se od univerzitetskih jedinica sredinom prošle godine pobunili protiv modela studiranja 3+2, a njihovo Vijeće izabralo je model 4+1. Vijeće PMF-a je, tvrdi Šćepanovićeva, jedino istrajalo na dosljednoj primjeni Zakona o visokom obrazovanju iako je na samom početku, novembra 2015. godine ubjedljiva većina Vijeća fakulteta se zalagala za isti model.

Nakon devetomjesečnog sukoba sa rektoratom UCG, koji je ranije dao univerzitetskim jedinicima da biraju između ta dva modela, Senat te ustanove je preinačio odluku PMF-a i izabrao model 3+2.

Kulminacija sukoba je bila kada je Upravni odbor UCG, prvi put do sada, odbio da potvrdi predlog Vijeća PMF-a da u sljedećem mandatnom periodu dekan PMF-a bude Stevan Šćepanović. Profesori su tada upozoravali da je taj model u suprotnosti sa Zakonom o visokom obrazovanju i najavljivali su tužbu ukoliko  bude usvojen.

http://www.vijesti.me/vijesti/savjet-nezakonito-akreditovao-ucg-952325

Dodajte komentar