SR EN

Smenjena direktorka Visoke škole u Vranju, optužili je za torturu i samovlašće

Objavljeno: 04. 09. 2017.


Članovi Saveta Visoke škole strukovnih studija u Vranju tajnim glasanjem izglasali su nepoverenje direktorki dr Svetlani Trajković, a kao razlog naveli su samovlašće, pravno nasilje i torturu.

Najviši organ škole je za v. d. direktora ove visokoškolske ustanove imenovao dr Ljiljanu Đorđević. Inicijalna kapisla za kadrovskog reza bilo je julsko upozorenje resorne državne komisije, koja je naložila otklanjanje nedostataka i odložila akreditaciju ustanove u Vranju.

U aktu upozorenja Komisija za akreditaciu i proveru kvaliteta studija (KAPK) navedeno je da dr Svetlana Trajković u nastavnom zvanju predavača ne ispunjava uslove za direktora ustanove.

- Svetlana Trajković ne ispunjava uslov kvaliteta u pogledu naučne kvalifikacije, koji je za profesora strukovnih studija predviđen Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Ona ne može da izvodi nastavu u zvanju pofesora strukovnih studija na osnovu diplome doktora nauka stečene na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu - navedeno je u upozorenju.

Komisija je osporila i doktorate još nekih profesora, pre svih profesorke i doskorašnje predsednice Saveta škole Ljiljane Stošić Mihajlović.

Svi strahuju od mogućnosti da će škola izgubiti akreditaciju - studenti nastoje da se ispišu i dobiju indeks nekog drugog fakulteta, a ogorčeni su i roditelji.

Svetlana Trajković je diplomu doktora nauka za menadžment zavredila 27. decembra 2007.godine. Ispostavilo se da Fakultet za menadžment u Novom Sadu nikada nije stekao akreditaciju ni za jedan studijski program doktorskih studija.

- Ona je štetila ugledu škole i njen slučaj baca ljagu na ustanovu. Smenom direktorke stavljena je tačka na jednogodišnju borbu Sindikata obrazovanja protiv njene samovolje, pravnog nasilja, torture i agonije škole. Smenjena direktorka dovela je školu na rub propasti. Najzad se stalo na put samovlašću lažne doktorke nauka i direktorke - rekao je predsednik Sindikata obrazovanja Dragan Mišić.

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/smenjena-direktorka-visoke-skole-u-vranju-optuzili-je-za-torturu-i-samovlasce/jjcb351

Dodajte komentar