SR EN

Sviz mariborskega rektorja poziva, naj premisli o odstopu

Objavljeno: 26. 09. 2019.

Mariborski rektor Zdravko Kačič po razkritjih revizije o izplačevanju honorarjev nosi odgovornost za škodo, ki jo afera povzroča celotni Univerzi v Mariboru, so prepričani v Svizu. A Kačič trdi, da se je na revizijo nemudoma odzval in zavrnil odstop.

Revizijska poročila, ki so jih za mariborsko univerzo pripravili v revizijski hiši Ernst & Young, so pokazala na milijonska sporna izplačila in posle fakultet z nekaterimi izbranimi družbami. Televizija Slovenija je poročala, da so nekateri redno zaposleni profesorji ob plači skupno prejeli za skoraj 30 milijonov evrov avtorskih honorarjev. Dodatnih 20 milijonov evrov je bilo nakazanih redno zaposlenim kot zunanjim izvajalcem, pet milijonov evrov pa z univerzo povezanim dobaviteljem.

To je bilo znano že marca 2017 in takratni rektor univerze Igor Tičar je zahteval forenzično preiskavo, a je moral oditi v pokoj, še preden je odkritja predstavil na upravnem odboru univerze. Novi rektor Kačič pa zadeve nato ni naznanil organom pregona.

Sindikat visokega šolstva in znanosti Sviz je zdaj v javnem odzivu poudaril, da bi moral rektor Zdravko Kačič, takoj ko je bil seznanjen s poročili, ustrezno ukrepati, da bi lahko razčistili sume o nezakonitem ravnanju posameznih zaposlenih.

"Pred približno tremi leti je Vrhovno sodišče RS-a v postopku, ki ga je za svojo članico sprožil Sviz, odločilo, da ima Univerza v Mariboru vzpostavljen neustrezen plačni sistem, po katerem učiteljev ni plačevala skladno z njihovimi nazivi. S tem univerza ni le kršila zakonodaje, temveč je (finančno) oškodovala tudi številne zaposlene in na njihov račun privarčevala znatna sredstva. Poročilo pa ugotavlja, da si je univerzitetna elita prav v času, ko je Univerza v Mariboru trdila, da za napredovanja zaposlenih nima sredstev, izplačevala nedostojne honorarje," pravijo v sindikatu.

Zato pozivajo šolskega ministra Jerneja Pikala, naj zahteva od Računskega sodišča podrobno revizijo poslovanja Univerze v Mariboru, rektorja Kačiča pa pozivajo, naj razmisli o odstopu in tako "pospeši nujno potrebno ugotavljanje odgovornosti vpletenih".

Kačič: Ni razloga za moj odstop

Kačič se je odzval na poziv Sviza k njegovemu odstopu. V sporočilu za javnost je zapisal, da je takoj po nastopu funkcije rektorja Univerze v Mariboru pristopil k pregledu dokumenta, ki je obravnaval pregled transakcij in mu je bil predan ob primopredaji. "Dokumenta nisem 'založil, pozabil na njega ali prikrival', kot navajajo nekateri mediji in Sviz v svoji izjavi za javnost, temveč sem pristopil k njegovi aktivni obravnavi," je zapisal.

Toda dokument Pregled izbranih transakcij, ki ga je izdelalo svetovalno podjetje Ernst & Young svetovanje, po mnenju Kačiča ni ne revizijsko poročilo ne pravno in ne izvedensko mnenje. Pol leta po nastopu svoje funkcije je rektor Kačič dokument predstavil kolegiju dekanov, ki pa je bil zaradi nepopolnih navedb in neustreznih podlag po Kačičevih besedah označen za osnutek.

O vseh dejavnostih je obveščal upravni odbor univerze, vso dokumentacijo pa je 9. maja predal neodvisni instituciji, da opravi pregled celotnega gradiva in pripravi končno revizijsko poročilo, "na podlagi katerega bodo lahko organi univerze ustrezno odreagirali", je pojasnil Kačič.

Izsledki bodo znani predvidoma oktobra. "Iz vsega zgoraj zapisanega sledi, da navedbe Sviza niso utemeljene, sam pa sem kot rektor v želji po transparentnem delovanju univerze v zadnjem letu vodil aktivnosti, da pridobimo relevantno revizijsko poročilo, na podlagi katerega bo lahko univerza ustrezno postopala in morebitne nepravilnosti odpravila. Zato ni razloga za moj odstop," je v sporočilu za javnost še zapisal Kačič.

Tudi sindikat univerze zahteva jasne odgovore

A oglasili so se tudi v Visokošolskem sindikatu na Univerzi v Mariboru, kjer poudarjajo, da rešitev ne more biti obravnava (revizijskih) poročil na organih univerze, ampak pričakujejo, da bo rektor javnosti in zaposlenim predstavil dokazila, ki bodo odgovorila na vprašanje, ali so izplačila res prejemali tisti, ki so poleg rednega dela dejansko opravili še ogromno dodatnega dela, ali pa gre pri izplačilih za položajne rente, ki so privilegiji vodstvenih ljudi.

"Rektor mora razumeti razočaranje in ogorčenje zaposlenih: medtem ko mediji poročajo o milijonskih izplačilih, je moral sindikat za velik del zaposlenih izpolnjevanje osnovnih zakonskih obveznosti izboriti po dolgotrajnih sodnih in inšpekcijskih postopkih, pri velikem delu pa zakonito stanje (zaradi faktorizacije) sploh še ni vzpostavljeno," je poudarila predsednica sindikata Marija Javornik Krečič.

V sindikatu poudarjajo, da domnevne zlorabe niso posledica nedorečenosti pravil in meril, ampak so posledica nespoštovanja pravil, fevdalizacije področij in fakultet ter neomejevanja nosilcev fakultetnih in univerzitetnih funkcij. "Predvsem pa so posledica utrjenega razumevanja univerzitetne avtonomije kot privzdignjenosti nad zakonodajo in neodgovornega, nekritičnega odločanja univerzitetnih organov, v katerih pogosto sedijo glavni igralci iz afer, ki so, če ponazorimo, na Univerzi v Mariboru na primer obravnavali in potrdili vse sodno in inšpekcijsko dokazane nezakonitosti."

Pričakujejo sankcioniranje v primerih izkoriščanja sodelavcev, finančnega izčrpavanja institucije in v primerih zlorabe položaja za osebno okoriščanje.

https://www.rtvslo.si/slovenija/sviz-mariborskega-rektorja-poziva-naj-premisli-o-odstopu/500484

Dodajte komentar