SR EN

Univerzitet Crne Gore za knjige planirao 30.000 eura, za koktele 200.000

Objavljeno: 15. 05. 2019.

Univerzitet Crne Gore planirao je da za javne nabavke ove godine potroši 27 miliona eura, od čega će najskuplji biti građevinski radovi na postojećim objektima u iznosu od 2,3 miliona. Prema planu javnih nabavki, UCG troškovi za koktele i reprezentacije biće 209.000 eura, od čega za Rektorat 50.000 eura. Za kupovinu novih knjiga planirali su 30.000 eura. UCG će za gorivo za službena vozila, mazut i lož ulje svih univerzitetskih jedinica potrošiti 570.000 eura, dok će ih službena putovanja koštati 220.000 eura, piše Dan.

“Za renoviranje krovova, fasade i uređenja prostorija namijenjeno je 107.000 eura. Za održavanje Fakulteta likovnih umjetnosti namijenjeno je 3.000 eura, za održavanje objekta Elektrotehničkog fakulteta 5.000 eura. Međunarodnim projektima planirana je ugradnja bravarije, pregradnih zidova i fasada u iznosu od 38.000 eura. Za remontne i sanacijske radove planirano je 60.000 eura, dok je za opremanje Građevinskog fakulteta izdvojeno 2.500 eura. Za održavanje Biotehničkog fakulteta izdvojeno je 10.000 eura, a za inženjerske i građevinske radove namijenjeno je 30.000 eura. Za održavanje Pomorskog fakulteta namijenjeno je 5.000 eura, dok će za građevinske radove na Filološkom fakultetu biti potrošeno 15.000 eura”, piše u planu javnih nabavki.

U dokumentu se navodi da će mazut, ulje i gorivo koštati 430.000 eura, dok su za održavanje zelenila i fontana planirali 15.000 eura. Za osiguranje imovine i objekata planirano je 230.000 eura.

“UCG će za održavanje opreme potrošiti 141.000 eura, za zakup opreme 50.000 eura, dok će za održavanje voznog parka utrošiti 15.000 eura. Rektorat je planirao da potroši 10.000 eura za održavanje liftova i 5.000 za servisiranje video-nadzora. Za štampanje diploma i raznog materijala predviđen je trošak od 75.000 eura, dok će za medijske usluge, promociju i usluge pres klipinga odvojiti 25.000 eura. Za usluge obezbjeđenja objekata, plaćanje stražara i domara UCG će potrošiti 80.000 eura, dok su za štampanje flajera i postera namijenili 32.000 eura. Za usluge štampanja knjiga, publikacija i monografija izdvojiće 40.000 eura. Pod stavkom „ostale usluge UCG će potrošiti dodatnih 68.000 eura, dok će za registraciju vozila izdvojiti 5.000 eura. Za usluge prevoza na svim jedinicama biće potrošeno 46.000 eura, a za zakup opreme i objekata UCG će ove godine utrošiti 30.000 eura. Rektorat će za usluge korišćenja mobilnih telefona platiti 10.000 eura, dok će za reprezentacije, restoranske usluge, angažovanje konobara i organizovanje koktela potrošiTi 50.000 eura, a fakulteti još 159.000 eura”, navodi se u planu javnih nabavki za ovu godinu.

Za kupovinu avionskih karata za službena putovanja planirani su troškovi od 12.600 eura.

“Rektorat će za potrebe bifea, kafu, čaj i slične proizvode utrošiti 10.000 eura, dok je za poklone namijenjeno 5.000 eura. Za kupovinu novih računara i opreme planiran je trošak od oko 70.000, dok je za nabavku novog agregata opredijeljeno 50.000 eura. Za materijal za međunarodne projekte UCG će potrošiti 18.366 eura, dok će za kupovinu HTZ opreme za zaštitu biti potrebno 7.000 eura”, navode u planu.

Iz Rektorata je saopšteno da su u 2018. godini ostvarili 31.552.800 eura prihoda, te je, sa iznosom rashoda od 27.278.145, imao suficit, odnosno dobit od 4.274.655 eura.

“Finansijski izvještaj na nivou Univerziteta čine pojedinačni izvještaji organizacionih jedinica, Rektorata i Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore. Iskazani suficit je posledica uspješnog, odnosno efikasnog, efektivnog i ekonomičnog poslovanja i činjenice da se sredstva od evropskih ugovorenih projekata uplaćuju Univerzitetu Crne Gore. Sredstva iz fondova Evropske unije i sredstva dobijena od Vlade Crne Gore u iskazanom suficitu iznose ukupno 1,65 miliona eura”, naveli su u saopštenju nakon usvajanja izvještaja.

Iz Rektorata su nedavno kazali da je za dva odsto prevaziđena cifra planiranog prihoda, jer je u planu bilo 30,87 miliona prihoda, a postigao se iznos od 31,55 miliona.

https://www.cdm.me/drustvo/univerzitet-crne-gore-za-knjige-planirao-30-000-eura-za-koktele-200-000/

Dodajte komentar