SR EN

Универзитет у Београду међу најбоље рангираним по научним областима

Objavljeno: 03. 08. 2022.

Универзитет у Београду и ове године рангиран је по научним областима у резултатима ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2022 - shanghairanking.com/rankings/gras/2022, међународног истраживања академске изврсности коју спроводи ShanghaiRanking Consultancy у оквиру свог пројекта познатог као Шангајска листа.

Методологија рангирања заснована је на броју научних радова који су објављени у часописима убројаним у прву четвртину према библиометријском фактору утицајности за одређену научну област на референтним листама. И поред тако строгих критеријума, од укупно 54 научних области, колико обухвата класификација коју примењује ово истраживање, Универзитет у Београду је, на основу показатеља везаних за радове својих наставника, истраживача и сарадника објављене у врхунским међународним научним часописима, високо оцењен у 13 области.

 

У оквиру поља природно-математичких наука, Универзитет у Београду је рангиран у следећим областима:

• Математика (између 401. и 500. места у свету);

• Физика (између 201. и 300. места у свету);

• Екологија (између 401. и 500. места у свету).

У оквиру поља техничких наука, Универзитет у Београду је рангиран у следећим областима:

• Наука и технологије инструментације (између 201. и 300. места у свету);

• Наука о храни и технологија хране (између 51. и 75. места у свету);

 

У оквиру поља бионаука, Универзитет у Београду је рангиран у следећим областима:

• Пољопривредне науке (између 301. и 400. места у свету);

• Ветеринарске науке (између 201. и 300. места у свету).

У оквиру поља медицинских наука, Универзитет у Београду је рангиран у следећим областима:

• Клиничка медицина (између 301. и 400. места у свету);

• Јавно здравље (између 201. и 300. места у свету);

• Стоматологија (између 201. и 300. места у свету);

• Фармација (између 401. и 500. места у свету).

 

У оквиру поља друштвених наука, Универзитет у Београду је рангиран у следећим областима:

• Образовање (између 401. и 500. места у свету);

• Психологија (између 401. и 500. места у свету).

Dodajte komentar