SR EN

Универзитету у Новом Саду Еразмус повеља до 2027. године

Objavljeno: 25. 12. 2020.

Универзитет у Новом Саду, поново је од Европске комисије добио Еразмус повељу за високо образовање, овај пут за период од 2021-2027.године.

Прву овакву повељу УНС је добио 2018. године и она се односила на двогодишњи период , што је био предуслов за даље учешће Универзитета у Еразмус+ програму у светлу тада новодобијеног програмског статуса Републике Србије.

Овом повељом УНС стиче право да учествује у финансирању које обезбеђује Европска унија кроз различите програме у области високог образовања. Истовремено, повеља која се односи на наредни седмогодишњи период представља не само предуслов за будуће пријаве пројеката у оквиру различитих европских програма, већ и велику обавезу Универзитета да поштује нове принципе Еразмус+ програма.Добијање ове повеље је и потврда да Универзитет у Новом Саду располаже интерним капацитетима, механизмима, структурама и процесима који доприносе остварењу циљева Еразмус+ програма, као и спремност институције за даље унапређење, нарочито када је реч о новим захтевима у областима дигитализације, заштите животне средине, инклузивности и грађанског активизма академске заједнице.

Еразмус+ програм је највећи европски програм финансирања пројеката у области образовања и академске мобилности. Еразмус повеља за високо образовање описује основне принципе које свака вискошколска институција мора поштовати када се пријављује за пројекте или спроводи пројектне активности у оквиру целокупног Еразмус+ програма Европске комисије.

Циљ Еразмус повеље је да подигне квалитет академске мобилности, универзитетских и факултетских сервиса, као и капацитета за управљање међународним пројектима, те да функционише као механизам којим се може мерити и унапређивати рад високошколских институција у овом домену.

https://www.dnevnik.rs/drustvo/univerzitetu-u-novom-sadu-erazmus-povela-do-2027-godine-25-12-2020

Dodajte komentar