SR EN

Za 17 mesta u Savetu visokog obrazovanja – 109 kandidata

Objavljeno: 13. 02. 2018.

Ministarstvu prosvete, Konusu, Konferenciji visokih škola i Privrednoj komori prijavljeno više od sto imena, od kojih bi trebalo izabrati nove članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanjeKonferencija univerziteta Srbije (Konus) juče je na svom sajtu objavila imena 35 kandidata za nove članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Od njih 35, prema novom zakonu o visokom obrazovanju, vlada bi trebalo da izabere šest koji će postati članovi Saveta kao predstavnici Konusa. Sedam članova saveta biće izabrano na osnovu predloga Ministarstva prosvete, a po dva člana predstavljaće Konferenciju akademija i visokih škola strukovnih studija i Privrednu komoru Srbije.

Od 35 kandidata koji su se prijavili na poziv Konusa mnogi su javnosti poznati, a među njima svakako je najpoznatiji bivši rektor i sadašnji predsednik Saveta Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević. Na poziv Konusa javili su se i dosadašnji članovi NSVO Dragan Đorđević, Endre Pap, Miodrag Popović i Jovan Stepanović (mandat se, prema zakonu, može obnoviti), a zanimljivo je da se sa nekih beogradskih fakulteta, pa i sa fakultetskih odeljenja, prijavilo više kandidata (FON pet, Filozofski tri...). Među njima su i dva sa u javnosti često pominjanog Fakulteta medicinskih nauka iz Kragujevca. Međutim, sa svih osam državnih i devet privatnih univerziteta koji čine Konus, od njih 35, vlada će izabrati samo šest članova saveta.

Konferenciji akademija strukovnih studija i visokih škola prijavila su se četiri kandidata od kojih su dvojica i do sada bili članovi NSVO.

Prethodno se na poziv Ministarstva prosvete, sa čije se liste bira sedam kandidata, još u januaru prijavilo ukupno njih 67, a upoređivanjem imena kandidata koji su se prijavili Ministarstvu i Konusu ispostavilo se da su se neki od njih javili na oba poziva.

Najzad, Privrednoj komori Srbije prijavila su se tri kandidata, što znači da je reč o ukupno 109 kandidatura za 17 mesta u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje.

Prema zakonu, svakoj instituciji – predlagaču moguće je dostaviti primedbe na predložene kandidature, i to 15 dana od stavljanja liste na uvid javnosti, a zatim će, 30 dana posle tog roka, Ministarstvo dostaviti vladi najviše osam imena, Konus 18, a Konferencija akademija strukovnih studija i Privredna komora po tri kandidata, da bi vlada, opet 30 dana posle tog roka, konačno donela odluku o imenovanju novog NSVO-a.

http://www.politika.rs/sr/clanak/398255/Za-17-mesta-u-Savetu-visokog-obrazovanja-109-kandidata

Dodajte komentar