SR EN

VESTI

Objavljeno: 25. 11. 2017. Podeli

Sve manje studenata na fakultetima u Republici Srpskoj

Na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj (RS) ukupan broj upisanih studenata na sva tri ciklusa studija je 37.473, što je za 6,7 posto manje u odnosu na prethodnu školsku godinu.
Objavljeno: 25. 11. 2017. Podeli

Univerzitetu nema ko da vrati imovinu zadužbina

Agen­ci­ja za re­sti­tu­ci­ju od­bi­la je sve na­še zah­te­ve za po­vra­ćaj, Uprav­ni sud već je ne­ko­li­ko žal­bi ne­ga­tiv­no re­šio, a Ustav­ni sud ogla­sio se ne­na­dle­žnim. Tre­nut­no je sve u ru­ka­ma vla­de, ka­že prof. dr Ži­van La­zo­vić, pro­r
Objavljeno: 24. 11. 2017. Podeli

Problemi u četvrtom paviljonu SC "Nikola Tesla": U dvokrevetne sobe uguravaju treći krevet

BANJALUKA - Iako je novi četvrti paviljon Studentskog centra "Nikola Tesla" u Banjaluci namijenjen najboljim studentima i prošle godine nije bio pun, ove godine navala je tolika da se ubacuje i treći krevet u sobe iako su prvobitno planirane samo za dvoje
Objavljeno: 24. 11. 2017. Podeli

Pljušte ostavke u Na­ci­o­nal­nom sa­vetu za vi­so­ko obra­zo­va­nje

Ostavke su juče podneli prof. dr Dejan Popović i akademici Vladimir Kostić, predsednik SANU, Vladica Cvetković, Đorđe Šijački i Slobodan Grubačić
Objavljeno: 24. 11. 2017. Podeli

Na banjalučkom Univerzitetu odbranjen prvi doktorat na engleskom jeziku

Doktorska disertacija kandidata mr Branimira Nježića pod naslovom "Kontrola osica šljive entomopatogenim nematodama“ prva je koja je ikada na Univerzitetu u Banjaluci urađena i odbranjena na engleskom jeziku.