SR EN

VESTI

Objavljeno: 02. 04. 2018. Podeli

Cvijanovićeva sa studentima: Vlada opredijeljena za razvoj visokog obrazovanja

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je Vlada opredijeljena za realizaciju ciljeva i projekata koji će doprinijeti razvoju visokog obrazovanja.
Objavljeno: 02. 04. 2018. Podeli

Objavljene liste mladih istraživača koji će dobiti posao

nistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je na svom sajtu preliminarnu listu mladih istraživača studenata doktorskih akademskih studija, koji su prilikom prijavljivanja odabrali projekat koji se realizuje u tekućem ciklusu istraživanja. K
Objavljeno: 02. 04. 2018. Podeli

Inicijativa za izučavanje srpskog kao stranog jezika na svetskim univerzitetima

Centar za promociju nauke u saradnji sa Institutom za slavistiku Univerziteta u Kelnu i Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu pokreće temu o izučavanju srpskog jezika kao stranog jezika na svetskim univerzitetima. Prva tribina zakazana je za 4. ap
Objavljeno: 01. 04. 2018. Podeli

Pro­fe­so­ri za ka­te­drom do se­dam­de­se­te

Pred­log o pro­du­že­nju rad­nog ve­ka za sva­kog na­stav­ni­ka ko­ji iz­ra­zi že­lju da osta­ne na po­slu utvr­đu­je fa­kul­tet, a ko­nač­nu od­lu­ku do­no­si se­nat uni­ver­zi­te­ta
Objavljeno: 01. 04. 2018. Podeli

Iva Tolić dobitnica prestižne nagrade Austrijske akademije znanosti

Za izvanredna znanstvena dostignuća u području molekularne stanične biologije, posebno u području istraživanja staničnih mikrotubula, Austrijska akademija znanosti prof. dr. sc. Ivi Tolić s Instituta Ruđer Bošković dodijelila je nagradu Ignaz L. Lieben