SR EN

BLOG

POMODNI AKRONIM STEM – TREBAMO STEAL?

Objavljeno: 12. 01. 2021. Autor: Igor Čatić

U svjetskoj javnosti akronim ili složena kratica, pojavio se oko 2013. Zašto taj pomodni  akronim (engl. buzz)? Uočen je razlog njegovom uvođenju. Na područjima prirodnih znanosti, informatike, tehnike i matematike premalo je zainteresiranih stanovnika diljem svijeta. Problem je zaoštrila sve raširenija digitalizacija. Stoga je potreban veliki uvoz stručnjaka koji djeluju na tom području i u najrazvijenim zemljama. STEAL postoji od 2016, ali iza njega nije bila takva marketingaška kampanja. Možda izazov za sve koji su na bilo koji način ne znaju, čak ni ispravno prevesti što znači STEM. Pa se skrivaju iza naziva STEM-područje. Prije objašnjenja što znači STEM, a što STEAL, treba navesti neke činjenice bitne za ovaj inovacijski pristup.

Osnove za inovaciju Vrednovanja tehnike

Poticaj za razvijanja koncepta Vrednovanje tehnike za potrebe vrednovanje plastičnih i gumenih proizvoda osamdesetih godina, a danas sve nužnije metode ispitivanja zapravo svih ljudskih djelatnosti, potječe od Johanna Beckmanna. Taj njemački agronom i kameralista izumio je naziv Technologie pred više od tri stoljeća (1777.).1 Na temelju vlastitih znanja i spoznaja njegova se definicija u ovdje navodi u dopunjenom obliku.  »Tehnologija je sveobuhvatna znanost o isprepletenosti tehnike, društva i humanizma«. Zato je nazivu Vrednovanje tehnike pridodan akronim BST. B za J. Beckmanna a S za sintezologiju. T znači Trojedinstvo informacije, energije i materije.2

Što obuhvaća STEM?

Nažalost ni poslije sedam godina od pojave pomodnog akronima STEM ne postoji svima prihvatljivi prijevod za S – science, T – technology, E - Engineering i M - Mathematics. Jedino nije sporan prijevod za matematiku. Nekima nije prihvatljiv njemački prijevod, s analitičkog engleskog, na precizni njemački akronim MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) kao npr. autor u. 3

Science

Problem počinje s riječju Science. Engleski jezik ne poznaje riječ, koja bi zamijenila njemačku riječ Wissenschaft. Hrvatski je prihvatio za tu njemačku riječ naziv znanost i to za sve znanosti o čemu svjedoci i Popis znanstvenih i umjetničkih područja.4 U engleskom Science znači prirodnu znanost kako je to među ostalim naglašavao nobelovac Roger Penrose. Zato se neki hvale kako su članovi te i te Academy of Science. A zapravo su članovi i to, vrlo uglednih akademija ili društava prirodnih znanosti.

Inženjerstvo je dio tehnike

Ponešto je jednostavnije riješiti pitanje prijevoda riječi Engineering kao inženjerstvo. Međutim zašto su nekada postojali tehnički fakulteti, a postoje i znanstvena područje biotehničkih i tehničkih znanosti. Pogleda li se primjerice u Wikipediji razvoj inženjerstva, pojam inženjera javlja se vjerojatno u doba Leonarda da Vincija.5 To je na vremenskoj skali od početka tehnike relativno nedavno. Prva tehnička tvorevina, prvi artefakt materijalne kulture dokazano je star oko 3,3 milijuna godina.6 Tehnika (neživoga) započela je s izradom kamenog rezala. Nameće se u tom kontekstu, što je bilo prvo. Tehnika ili društveno-humanistička analiza njezinih posljedica. Tehnika kao oznaka za materijalnu kulturu, započela je s onim alatničarom, klesarom koji je načinio to rezalo. A tek tada je poglavica na „Prvom simpoziju u povijesti“ postavio plemenu pitanje. Što učiniti s rezalom? Proučavati dostignuće tog alatničara, kako je on to načinio i od kojeg materijala je izradio odvajanjem kameno rezalo. Ili je pleme trebalo odgovoriti na pitanja, hoćemo li samo derati kožu sa životinja (oruđe) ili ćemo to u upotrijebiti protiv neprijatelja (oružje). Globalizacijski put prvih kamenih alata opisan je još 2009. tijekom predavanja7. Dopunjen podacima iz,6 započinje u Lomekwi, Zapadna Turkana u Keniji (pred ~3,3 milijuna godina), slijedi Gona, Etiopija (~ 2,5 do 2,6 milijuna godina) te Olduvai u Tanzaniji (~ 1,6 milijuna godina).

U svojoj najnovijoj knjizi, sve glasovitiji i popularniji izraelski filozof Y. N. Harari napisao (u slobodoj interpretaciji). 8 „Ne znam skuhati ručak (tehnika), ali kao povjesničar posjedujem dovoljno znanja i spoznaja da smijem promišljati i to relativno blisku budućnost (društveno-humanističke posljedice)“.

Kako prevesti Technology?

Prema2 postoje samo tri osnovna pojma: informacija, energija i materija. Istodobno postoje samo dva osnovna sustava: informacijski (IS) i  i kiber(netičko)-fizički sustavi (CPS).9 Sustava koji imaju na ulazu i izlazu energiju i masu. Na ulazu je informacija  u obliku podataka i naredbi a na izlazu su podatci. Uz dodatak npr. robota, senzora itd. to je CPS, umjetni tehnički sustavi (npr. opširnije u2,8).  G. Ropohl je razradio primjer računala kao informacijsko-energijskog tehničkog sustava. Na ulazu su energija te informacije u obliku podataka i naredbi. Na izlazu su samo informacije. U tom slučaju jedina raspoloživa riječ je informatika. Po Ropholovoj klasifikaciji tehničkih sustava stvari prema pretežnom izlazu i klasi funkcije, nedvosmisleno proizlazi da je sve fenomene svijeta moguće je opisati kao masu, energiju ili informaciju (slika 1).

 

Slika 1 Klasifikacija tehničkih sustava prema pretežnom izlazu (G. Ropohl)1,10

Obzirom na klasu funkcije moguće je razlikovati procese mijene (pretvorbe ili promjene), prijenosa i pohrane. Postoji 6 osnovnih tehnika. Prema izlazu to su materijalika, energetika i informatika. Prema klasi funkcije razlikuju se proizvodna tehnika, transportna tehnika i pohranska tehnika. Prema tome preostaje za informacijske sustave jedino informatika. Prema klasama funkcije informatika obuhvaća: tehniku obrade informacija, tehniku mjerenja i vođenja, tehniku prijenosa informacija i tehniku pohrane informacija. Zato se opredjeljuje kao ispravan prijevod STEM-a: prirodne znanosti ili prirodnoznanstvo i to kao invarijantna područja, ili intrizična, za živo i neživo. informatika, tehnika i matematika. 

 

Prijelazi prema STEAL-u

 

Vrlo brzo su se pojavile dopune STEM-u. Jedna od njih je STEAM. Gdje je A za Art. Art je u ovom slučaju višeznačna riječ. Jedno od značenja je umjetnost. No, Leonardo da Vinci je rekao da je Art zanat plus „ono nešto“. Tek nedavno je shvaćeno značenja „ono nešto“. To su srce i duša umjetnika. Svatko je u stanju načiniti neki oblik. No bez onoga što kipara dijeli od klesara je upravo to. Ono što dolazi iz unutrašnjosti umjetnika.

 

Svojevrsni put prema STEAL-u bio je članak Što znači STEM i zašto je važan akronim SSH (2015.).11 Za ovu svrhu smišljeni akronim znači Social Science and Humanities, kojim se naglašava da su za obrazovanu osobu važna i društveno-humanistička znanja. Tada su kao reformatori hrvatskog školstva radili stručnjaci čiji institutski rad financira poznati milijarder. A STEM + SSH je koncept star četvrt tisućljeća.

 

Society of Plastics iz SAD je u svom priopćenju od 19. ožujka 2019. obavijestio da se pridružilo skupini sličnih organizacija koji promiču složenu kraticu STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine).

 

Piramida znanja - put prema STEAL-u

 

Godine 1987. autor se upoznao s piramidom znanja, američkog filozofa engleskog podrijetla, Frederica Turnera. Uočivši nedostak tehnike u predloženoj piramidi, razgovarao je 1990. u Dallasu s njezinim autorom. Slika je postupno usavršavana i sad se objavljuje kao Turner-Čatićeva usavršena obrazovna piramida znanja. Slika 2 prikazuje najnoviju inačicu prilagođenu potrebama ovog teksta.

 

Slika 2 Usavršena Turner-Čatićeva obrazovna piramida znanja

 

Potrebna su još neka objašnjenja. Potpuna piramida sadrži podjelu na znanosti koje se obave otkrićima, o-znanosti i one koje se temelje na izumima, i-znanostima. Primjerice biologija i arheologija se bave otkrićima, dok se biotehnika i tehnika (neživoga) temelje na izumima. Prvi sloj je temeljni na za sve ostali slojeve. Želi li se produbiti znanje treba silaziti po „piramidi“ dok poopćavanje zahtijeva penjanje. O tome je objavljen tijekom godina niz članaka, stoga samo najnužnija objašnjenja. Zakonitosti utvrđene u prva tri sloja: jezici, fizika i kemija su invarijantni obzirom na živo i neživo. Srednji sloj čini opća tehnika, što bitna razlika obzirom na izvornu Turnerovu piramidu.

Interdisciplinarna područja

Pozornim čitanjem piramde uočava se da u njoj nedostaju neke važne znanosti: ekologija, etika, informacijske i komunikacijske znanosti te autoru tako draga sintezologija, sa sustavnosnom teorijom kao osnovom. To su zapravo interdisciplinarna područja. Ekološka promišljanja započinju pri razvoju proizvoda. Etička pitanja od praktičnog interesa su obuhvaćena, sada tek djelomično. Integrativna bioetika je sada već interdisciplinarno područje. Ali treba uvesti opći pojam Integrativna etika koja ima dvije temeljne sastavnice: bioetiku i tehnoetiku. Informacijske i komunikacijske znanosti su također potrebne svima, stoga su interdisciplinarno područje. Konačno, želi li se u preobilju informacija ostvariti toliko potrebno poopćavanje u nova znanja i  spoznaje potrebno je svima poznavati osnove sintezologije, znanosti koja ove godine slava prvo stoljeće postojanja.12 Pritom treba upozoriti na osnovu sintezologije, sustavnosnu teoriju. Neophodnu svakom suvremenom, ne samo visokoobrazovanom profesionalcu.

Promotri li se pozornije zastupljena su u piramidi sve znanja potrebna za uspješno obrazovanje suvremene osobnosti za izazove novih vremena. To je obrazloženje za akronim STEAL.

Zaključak

Utvrđeno je da u ovom preobilju informacija je teško prenositi iz jezika u jezik nazivlje, bez razumijevanja o čemu je riječ. Da je STEM bio u prvoj polovici drugog desetljeća 21. stoljeća ipak samo pomodni akronim.

Literatura

1. G. Ropohl, Eine Systemtheorie der Technik, Carl Hanser Verlag, München, Wien 1979.

2. I. Čatić, A. Knežević, Trojedinstvo informacije, energije i materije,  

Filozofska istraživanja 38 (2018) 555-571.

3. T. Nürnberger: S kraticama se prešlo u krajnost, Hrvatski fokus, 15. ožujka 2019.

4. Dodatak: Popis znanstvenih i umjetničkih područja, polja i grana u Republici Hrvatskoj, https://www.google.com/search?q=Popis+znanstvenih+i+umjetni%C4%8Dkih+podru%C4%8Dja%2C+polja+i+grana+u+Republici+Hrvatskoj&oq=Popis+znanstvenih+i+umjetni%C4%8Dkih+podru%C4%8Dja%2C+polja+i+grana+u+Republici+Hrvatskoj&aqs=chrome..69i57j0.5809j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8, pristupljeno 4. svibnja 2020.

5. https://de.wikipedia.org/wiki/Ingenieur#Ingenieurausbildung_ab_dem_18._Jahrhundert, pristupljeno 5. svibnja 2020.

6. S. Harmand i sur., 3.3-million-year-old stone tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya, Nature. 521 (2015) 310–315.

7. I. Čatić, Globalizacijski put kamenih alata, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta, 22. siječnja 2009.

8. Y. N. Harari, 21 lekcija za 21. stoljeće, Fokus, Zagreb, 2018.

9. I. Čatić, Što je Medicina 4.0? Zg-magazin, 17. ožujka 2017.

10. I. Čatić, Proizvodnja polimernih tvorevina, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb 2005, s. 14. stao2

11. I. Čatić, Što znači STEM i zašto je važan akronim SSH, Večernji list 6. listopada 2015.

12. I. Čatić, Portal http://sintezologija.fsb.hr/hr/, 2009.

Dodajte komentar