SR EN

BLOG

Regovanje rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Danila Nikolića povodom teksta pod naslovom “Rektor bez mentora odbranio Doktorat” objavljenog u Novostima

Objavljeno: 24. 07. 2020. Autor: Marija Nekić

Veoma sam iznenađen zlonamjernim insinuacijama i iskonstruisanim napadima na javnu funkciju rektora, moj profesionalni integritet i lični dignitet, koju iznosi poslanik dr. Budimir Aleksić, a da pri tom istinitost svojih navoda niti on, niti uredništvo portala nisu prethodno provjerili, odnosno odgovorno utvrdili na relevantnim adresama.

Svjedoci smo brojnih zloupotreba poslaničke riječi i imuniteta u degradiranoj političkoj retorici, ali je primjereno i za očekivati od nekoga sa zvanjem doktora nauka poštovanje Etičkog kodeksa i kvalitetan istraživački rad u pogledu prethodne provjere malicioznih, sumnjivih i politički motivisanih navoda, a u cilju utvrđivanja objektivnog stanja i iznošenja činjenično - argumentovanih stavova.

Ono što me je podstaklo da reagujem jeste napad na moj profesionalni i lični rad,  kao i dužno poštovanje prema mom mentoru, uvaženom prof. dr Norimasa Iidu sa KEIO Univerziteta iz Tokija, kojeg poslanik Aleksić naziva “izvesnim Japancem za koga nije utvrđeno ni da li postoji, niti se ikada pojavio ovde na Univerzitetu, a nije se, naravno, pojavio ni na odbrani disertacije svoga kandidata, što je jedinstven slučaj u istoriji evropskog školstva”. Ne zbog gdina Aleksića, koji svjesno iznosi maliciozne i netačne informacije, već zbog šire javnosti želim da istaknem da sam 2000. godine boravio na KEIO Univerzitetu u Tokiju u okviru doktorskih istraživanja, gdje sam sa mentorom prof. dr Norimasa Iidom radio na izradi disertacije na temu "Smanjenje izduvne emisije iz dizel motora putem modifikacije parametrara dizel goriva i motora". Sve o profesoru Norimasa Iidi se može provjeriti, uz osnovnu digitalnu pismenost, na internet sajtu KEIO Univerziteta ili putem pretrage na Google Scholar-u, ResearchGate-u i drugim sličnim pretraživačima, gdje se takođe može vidjeti da imamo više zajedničkih radova objavljenih u časopisima i na međunarodnim konferencijama. Takođe, prof. dr Norimasa Iida je bio učesnik naučnih konferencija IPS - Izvor i prenos snage u Budvi 1997. i 2001. godine u organizaciji Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, tako da je naučna javnost iz Crne Gore i Srbije tada imala priliku da ga i lično upozna.

Shodno tada važećem Zakonu o Univerzitetu, kao i Statutom Univerziteta Crne Gore, utvrđeno je da se komisija za odbranu disertacije sastoji od najmanje tri člana, od kojih najmanje jedan nije u radnom odnosu na fakultetu. Što se tiče članstva mentora u komisijama, istim zakonom i statutom nije eksplicitno navedeno da je mentor i obavezno prisutni član Komisije za odbranu doktorske disertacije. Nakon definisanja datuma odbrane doktorske disertacije na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, i pored želje da bude prisutan, mentor prof. dr Norimasa Iida nije bilo u mogućnosti da organizuje putovanje i prisustvo zakazanoj odbrani 19.06.2002. godine. Kako su na mojoj odbrani disertacije bila prisutna četiri člana komisije od pet predviđenih: uvaženi prof. dr Milan Radovanović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, koji je ujedno bio i komentor disertacije, prof. dr Stojan Petrović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Stevan Veinović sa Mašinskog fakulteta u Kragujevcu i prof. dr Dečan Ivanović sa Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Zakon i Statut su u potpunosti  ispoštovani.

Inače, na velikom broju evropskih i svjetskih univerziteta ustaljena je praksa da mentoru nije dozvoljeno da bude član komisije za ocjenu doktorske disertacije niti član komisije za njenu odbranu, zbog mogućeg subjektivnog pristupa mentora prilikom ocjenjivanja sopstvenog kandidata. Opravdana i obrazložena odsustva mentora ili članova komisije na odbrani disertacije jesu rijetka, ali ne i  nezakonita ili nepoznata praksa na univerzitetima, ali se u ovom slučaju radi o pompeznom i senzacionalističkom manipulisanju laičke javnosti, radi prikupljanja jeftinih političkih poena.

Na kvalifikacije iznesene na račun rada Univerziteta Crne Gore, koje su očigledno usmjerene na dnevnopolitičke aktivnosti pojedinih poslanika, neću reagovati u želji da našu instituciju isključim od bilo kakvog političkog uticaja i medijskih provokacija.

 

Rektor Univerziteta Crne Gore

Prof. dr Danilo Nikolić

Dodajte komentar