SR EN

NAJNOVIJE SA BLOGA

Objavljeno: 04. 09. 2017. Podeli

Stara igra, nova pravila – oblast visokog obrazovanja u regiji

BiH ima osam javnih univerziteta i dvije javne visoke škole, te skoro 40 privatnih visoko-obrazovnih institucija. Bilo bi motivirajuće da ovakva situacija implicira i veoma visok udio građana koji posjeduju diplomu u društvu. Da li naši istraživači sebi mogu da priušte pravilo 40:40:20? Koliko sredstava fakulteti treba da privuku kroz projekte?
Objavljeno: 04. 09. 2017. Podeli

Odgoj i obrazovanje i znanost u regiji za izazove budućnosti

Forsiranje negativne selekcije počinje još od osnovnog obrazovanja. Nejasno je odakle poplava učenika s vrhunskim ocjenama. Bolonjski proces s doktoratom kao završnim rezultatom obrazovanja, potpuno je poremetio kriterije izbora u viša zvanja. Može li pretraživalica učiti osnovne pojmove?