SR EN

KATALOG OGLAŠAVANJA


AcademLink je platforma orijentisana na pružanje servisa i informacija iz domena visokog obrazovanja i nauke za balkanske akademce.

U cilju podsticanja akademske saradnje i ojačavanja istraživačkih napora, AcademLink:

 • prati aktuelnosti i pruža pravovremene informacije – sekcija: Vesti;
 • informiše o aktuelnim pozivima za projekte, konkursima za studijske razmene, stipendijama i sl. – sekcija: Konkursi;
 • objavljuje pozive za regionalne konferencije, kongrese, radionice, izložbe i druge vrste skupova – sekcije: Događaji i Marketing;
 • obezbeđuje platformu za razmenu ideja i iznošenje ličnih stavova – sekcija: Blog;
 • omogućava brzu i jednostavnu diseminaciju i komunikaciju rezultata projekata na kojima učestvuju institucije iz regiona – sekcija: Prezentacije projekata;
 • nudi jedinstvene proizvode prilagođene akademskom životu - sekcija: Shop;
 • informiše o otvorenim radnim mestima - sekcija: Berza poslova.

Zadovoljstvo nam je da vašoj organizaciji ponudimo različite vrste komunikacionih mogućnosti:

 • Oglašavanje putem banera na sajtu
 • Oglašavanje skupa u sekciji Događaji
 • Oglašavanje i diseminacija rezultata projekata u sekciji Prezentacije projekata
 • Reklamiranje institucije, studijskog programa i dr. u sekciji Blog
 • Oglašavanje u nedeljnom informatoru Naučne vesti/Znanstvene vijesti Jugoistočne Evrope
 • Promotivni paketi

Molimo vas da nas kontaktirate na: marketing@academlink.com i biće nam drago da vam dostavimo najpovoljniju ponudu prilagođenu vašim specifičnim potrebama.

Opis medija

AcademLink je platforma orijentisana na pružanje servisa i informacija iz domena visokog obrazovanja i nauke za balkanske akademce. U cilju podsticanja akademske saradnje i ojačavanja istraživačkih napora, AcademLink: • prati aktuelnosti i pruža pravovremene informacije – sekcija: Vesti; • informiše o aktuelnim pozivima za projekte, konkursima za studijske razmene, stipendijama i sl. – sekcija: Konkursi; • objavljuje pozive za regionalne konferencije, kongrese, radionice, izložbe i druge vrste skupova – sekcije: Događaji i Marketing; • obezbeđuje platformu za razmenu ideja i iznošenje ličnih stavova – sekcija: Blog; • omogućava brzu i jednostavnu diseminaciju i komunikaciju rezultata projekata na kojima učestvuju institucije iz regiona – sekcija: Prezentacije projekata. Zadovoljstvo nam je da vašoj organizaciji ponudimo različite vrste komunikacionih mogućnosti: 1) Oglašavanje putem banera na sajtu 2) Oglašavanje skupa u sekciji Događaji 3) Oglašavanje i diseminacija rezultata projekata u sekciji Prezentacije projekata 4) Reklamiranje institucije, studijskog programa i dr. u sekciji Blog 5) Oglašavanje u informatorima AcademLinka 6) Promotivni paketi Molimo vas da nas kontaktirate na: marketing@academlink.com i biće nam drago da vam dostavimo najpovoljniju ponudu prilagođenu vašim specifičnim potrebama. Detaljnije informacije na: http://www.academlink.com/vesti/promotivne-komunikacije-na-medijima-academlinka-promotional-communication-academlink-media

Oglašavanje na sajtu

Na sajtu su dostupna dva reklamna mesta na ulaznoj strani. 1. Centralna slika ispod hedera. Predstavlja prvu i najvidljiviju impresiju kada se uđe na sajt. Na poziciji se smenjuje pet slika, pri čemu slika/baner vaše organizacije, predstavlja jednu od njih. Klikom na sliku, odlazi se na sajt vaše organizacije, događaja, projekta i dr. reklamiranog sadržaja. 2. Baner sa desne strane Vidljiv je svim posetiocima odmah po ulasku na sajt. Nalazi se sa desne strane, ispod prijave za informator AcademLinka. Klikom na baner, odlazi se na sajt vaše organizacije, događaja, projekta i dr. sadržaja koje želite ovim putem da promovišete.

Oglašavanje skupa u sekciji Događaji

Organizatori konferencija, kongresa, radionica, izložbi, seminara, predavanja i drugih događaja, mogu svoj skup da listiraju u posebnoj sekciji sajta “Događaji” i tako informaciju učine dostupnu široj naučnoj i profesionalnoj javnosti. Na taj način organizatori mogu da privuku nove učesnike svog skupa i povećaju reputaciju svog brenda. Oglašavanje događaja podrazumeva dodavanje: naziva događaja, opisa, linka ka zvaničnom veb sajtu ili profilu na društvenoj mreži predmetnog skupa i e-mail adresu za kontakt. Svi događaji koji budu dodati na sajtu, biće oglašeni i u narednom broju (po objavljivanju na sajtu) informatora Naučne vesti/Znanstvene vijesti Jugoistočne Evrope, kako bi se maksimizirali efekti reklamiranja vašeg događaja. Oglašavanje skupa u sekciji Događaji Organizatori konferencija, kongresa, radionica, izložbi, seminara, predavanja i drugih događaja, mogu svoj skup da listiraju u posebnoj sekciji sajta “Događaji” i tako informaciju učine dostupnu široj naučnoj i profesionalnoj javnosti. Na taj način organizatori mogu da privuku nove učesnike svog skupa i povećaju reputaciju svog brenda. Oglašavanje događaja podrazumeva dodavanje: naziva događaja, opisa, linka ka zvaničnom veb sajtu ili profilu na društvenoj mreži predmetnog skupa i e-mail adresu za kontakt. Svi događaji koji budu dodati na sajtu, biće oglašeni i u narednom broju (po objavljivanju na sajtu) informatora Naučne vesti/Znanstvene vijesti Jugoistočne Evrope, kako bi se maksimizirali efekti reklamiranja vašeg događaja.

Oglašavanje i diseminacija rezultata projekata u sekciji Prezentacije projekata

Danas svi projektni programi sve više insistiraju na što većoj vidljivosti rezultata i intenzivnoj komunikaciji, ne samo sa užom naučnom zajednicom, već sa celokupnom javnošću. AcademLink putem svojih medija (sajta i newslettera) omogućava uspešno i jednostavno postizanje tog cilja, olakšavajući ovaj zadatak svim liderima projekata iz regiona i šire, a koji često nemaju ekspertizu ili odgovarajuće resurse za marketing. Pored diseminacije rezultata (kao obaveznih aktivnosti u okviru Horizon 2020, Erasmus plus, Interreg, IPA, itd.), oglašavanjem vašeg projekta u sekciji „Prezentacije projekata“ postiže se i vaša veća vidljivost za saradnju, upoznavanje zainteresovanih kolega sa vašim dostignućima u okviru datog projekta i mogućnost preciznog targetiranja budućih partnera. Marketing paket „Prezentacije projekata“ podrazumeva mogućnost dodavanja: loga projekta, opisa projekta, linka ka zvaničnom veb sajtu ili profilu na društvenoj mreži predmetnog projekta i e-mail adresu za kontakt. Svi projekti koji budu promovisani na sajtu, biće oglašeni i u narednom broju (po objavljivanju na sajtu) informatora Naučne vesti/Znanstvene vijesti Jugoistočne Evrope, kako bi se maksimizirali efekti reklamiranja vašeg projekta.

Reklamiranje institucije, studijskog programa i dr. u sekciji Blog

Sa povećanjem broja studijskih programa i naučnih časopisa svake godine, postaje otežano profilisati se na tržištu i privući prave kandidate. Takođe, često zbog jezika na kojima se nastavni programi izvode i časopisi izdaju, postoji barijera u obraćanju široj međunarodnoj zajednici. S obzirom na to da je AcademLink orijentisan na naučnu zajednicu regiona, ova prepreka se uspešno prevazilazi. Naročitu vrednost čini veliki broj postdiplomaca koji čine publiku AcademLinka. Marketing paket u sekciji „Blog“ podrazumeva mogućnost dodavanja: poziva za dostavljanje radova, otvaranje profila institucije, poziva za prijavljivanje na studijske programe, oglašavanje drugih aktivnosti organizacije koji su interesantni za ciljnu javnost, itd. Sve objave navedenih kategorija koje budu promovisane na sajtu, biće oglašene i u narednom broju (po objavljivanju na sajtu) informatora Naučne vesti/Znanstvene vijesti Jugoistočne Evrope, kako bi se maksimizirali efekti reklamiranja.

Oglašavanje u informatorima AcademLinka

AcademLink izdaje tri newslettera: • AcademLink pregled literature – utorkom, • Naučne vesti/Znanstvene vijesti Jugoistočne Evrope – četvrtkom, • AcademLink recenzija – subotom. Ovi informatori predstavljaju jedinstvene medije namenjene akademcima iz regiona. Informatore prima 13.000 čitalaca, a mesečna čitanost je preko 12.000. Čitalačku bazu prevashodno čine individualni istraživači, ali i 1.500 institucija: fakulteta, visokih škola, instituta, fakultetskih biblioteka, uredništava naučnih časopisa, kancelarija ministarstava obrazovanja i nauke, akademija nauka i umetnosti, itd. 1. PR tekst Imajući u vidu da je osnovna svrha rada AcademLinka pružanje kredibilnih i aktuelnih informacija koji su od značaja za celu naučnu zajednicu regiona, objavljivanje PR tekstova biće omogućeno samo povremeno (ne češće od jednom mesečno) i u skladu sa reputacijom oglašivača. PR tekstovi mogu se odnositi na teme iz visokog obrazovanja i nauke. U specijalnim slučajevima, mogu imati i druge teme – npr. saradnju sa privredom. PR tekstovi mogu biti obima do 500 karaktera (sa razmacima) i mogu sadržati link ka nekoj drugoj web stranici. 2. U svakom od njuzletera su dostupna tri oglasna mesta: - Header baner – pozicija ispod zaglavlja - Srednji baner – baner na sredini newslettera - Footer baner – pozicija na kraju teksta, iznad disclaimera

Specijalni promotivni paketi

Društvene mreže predstavljaju efektivan, moćan i neizostavan način komunikacije u svim sferama rada i sa svim ciljnim grupama. AcademLink uspešno ostvaruje prisustvo i gradi zajednicu na najznačajnijim društvenim mrežama. Približan broj naših pratilaca iznosi: na LinkedInu: 6.000, na Twitteru: 150 i na Facebooku: 1.300. Od paketa u mogućnosti smo da vam ponudimo sledeće: 1. Classic paket uključuje:  jednomesečni baner sa desne strane na sajtu  header baner na centralnoj poziciji u jednom broju newslettera (izdanje utorkom ili četvrtkom)  footer baner u druga dva broja newslettera te sedmice kad se objavljuje header baner  jednu objavu sa vašim željenim linkom i tekstom do 200 karaktera na Facebooku  BONUS: jedna objava na Twitteru 2. Silver paket:  jednomesečni baner sa desne strane na sajtu  header baner na centralnoj poziciji u jednom broju newslettera (izdanje utorkom ili četvrtkom)  srednji baner u jednom broju newslettera (izdanje utorkom ili četvrtkom)  footer baner u dva broja newslettera subotom  jednu objavu sa vašim željenim linkom i tekstom do 300 karaktera na LinkedInu  BONUS: jedna tekstualna objava na Facebooku 3. Gold paket  jednomesečna centralna slika ispod hedera na sajtu  header baner na centralnoj poziciji u tri broja newslettera jedne sedmice  srednji baner u dva broja newslettera  footer baner u dva broja newslettera  jednu objavu sa vašim željenim linkom i tekstom do 300 karaktera na LinkedInu  jednu objavu sa vašim željenim linkom, slikom i tekstom do 300 karaktera na Facebooku  BONUS: Jedna objava u sekciji „Događaji“, „Prezentacije projekata“ ili „Blog“ 4. Platinum paket  jednomesečna centralna slika ispod hedera na sajtu  header baner na centralnoj poziciji u tri broja newslettera utorkom  jedan PR tekst u newsletteru (utorkom ili četvrtkom)  footer baner u četiri broja newslettera (dva četvrtkom i dva subotom)  jednu objavu sa vašim željenim linkom, slikom i tekstom do 400 karaktera na LinkedInu  jednu objavu sa vašim željenim linkom, slikom i tekstom do 400 karaktera na Facebooku  BONUS: Jedna objava na Twitteru  Jedna objava na Instagramu  Jedna objava u sekcijama „Događaji“, „Prezentacije projekata“ ili „Blog“ na sajtu