SR EN

Uslovi korišćenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja platforme AcademLink.com (AcademLink). Pristupanjem i korišćenjem AcademLinku potvrđujete da prihvatate ove uslove, politiku privatnosti i ostala obaveštenja, navode i pravila koja smo objavili na ovoj platformi.

Centar za strane jezike Top Class (Top Class) može da izmeni uslove korišćenja prilikom održavanja strane, u bilo kom trenutku i bez najave. Molimo Vas da redovno pregledate uslove, kako biste bili obavešteni o bilo kakvim promenama. Vaše kontinuirano pristupanje i/ili korišćenje AcademLinka nakon promena uslova znači da ste saglasni s njima i zakonski obavezni da ih poštujete.

Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje stranica ukoliko ne krše odredbe iz ovog dokumenta. Internet stranice AcademLinka sastoje se od vlastitih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca i korisnika, te linkova na spoljne stranice.

Slažete se da koristite platformu AcademLink samo u zakonite svrhe i na način koji ne ugrožava prava ili ograničava ili sprečava bilo koje lice da koristi sajt, i da ste u svakom trenutku saglasni sa ovim uslovima i sa svim važećim zakonima i propisima.

Top Class pruža svoje servise korisnicima u dobroj nameri. Sve servise sajta AcademLink koristite na vlastitu odgovornost i Top Class se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste servise sajta AcademLink, ukoliko ne krše uslove korišćenja.

AcademLink platforma pruža svojim korisnicima servis agregacije i pretrage vesti u dobroj nameri. AcademLink linkuje vesti i tekstove sa drugih sajtova uz uredno navođenje izvora. Platforma AcademLink nema autorska prava nad sadržajima koje linkuje i nije odgovorna za njihovu sadržinu iako se apstrakti tekstova mogu pročitati i na sajtu AcademLink.

Top Class nije odgovoran za sadržaje drugih sajtova, čak iako ste na neki sajt upućeni linkom sa sajta AcademLink.

Sadržaji objavljeni na sajtu AcademLink mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Top Class polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela internet stranica smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Ukoliko smatrate da je Top Class povredio Vaša autorska prava, molimo Vas da nas kontaktirate na: [email protected], slučaj ćemo odmah odmah razmotriti i sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Korisnici ne smeju tražiti dobijanje saglasnosti za korišćenje bilo koje informacije ili obavljanje bilo koje aktivnosti ako znaju da bi korišćenje te informacije ili obavljanje te aktivnosti dovelo do narušavanja prava intelektualne svojine ili bilo kojih drugih prava treće osobe. Ne smete:
- menjati sadržaje i informacije niti ih koristiti u komercijalne svrhe, ili za javno prikazivanje, izvođenje, prodaju ili iznajmljivanje;
- razlagati ili kreirati nove od već postojećih sadržaja ili informacija prisutnih na sajtu;
- prenositi sadržaje, podatke ili informacije drugim osobama ili entitetima suprotno ovim Uslovima i Politici privatnosti AcademLinka.

Korisnicima koji su registrovani na AcademLinku, s vremena na vreme, možemo ograničiti pristup određenim delovima ili celoj platformi AcademLink. Ako izaberete, ili imate korisnički identifikacioni kod, lozinku ili bilo kakvu drugu informaciju kao deo naših sigurnosnih procesa, te podatke morate da tretirate kao poverljive i ne smete da ih otkrivate bilo kojoj trećoj strani. Ako u bilo kom trenutku niste ispoštovali neki od Uslova korišćenja Top Class ima pravo da blokira bilo koji identifikacioni kod ili lozinku, bez obzira da li ste ih sami odabrali ili su Vam pristupni parametri dodeljeni od strane Top Classa.

Sajt AcademLink sadrži i materijale, podatke, informacije kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Top Class nema nadzor nad navedenim materijalima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Vi ste vlasnik svih sadržaja i informacija koje postavite na AcademLinku. Osim u slučaju pismene saglasnosti pre predaje sadržaja i informacija na sajtu AcademLink ili trećim licima, isti se neće smatrati poverljivim i zaštićenim i mi nećemo snositi nikakvu odgovornost za njihovu dalju upotrebu na sajtu.

Korisnicima i autorima na sajtu nije dozvoljeno kreiranje blogova, događaja i prezentacija projekata u komercijalne svrhe i komerijalnog sadržaja bez naše prethodne saglasnosti. Komercijalne objave sajt AcademLink ima pravo da prema sopstvenoj proceni, bez prethodne konsultacije sa korisnikom koji je napravio takvu objavu, ukloni i zabrani, a korisnika ili člana da udalji bez prethodnog upozorenja.

Korisnicima sajta AcademLink nije dozvoljeno vređanje, omalovažavanje, širenje netačnih informacija i organizovanje antikampanja protiv trećih lica koja su marketinški, reklamno i sponzorski vezana za sajt AcademLink i sa kojima Top Class ima ugovorne obaveze.

AcademLink svojim korisnicima omogućava komentarisanje na sajtu u dobroj nameri. Molimo Vas da prilikom slanja komentara ne koristite govor mržnje, ružne reči ili pozivate na kulturnu, rasnu, nacionalnu ili bilo koju drugu vrstu diskriminacije. Vaša IP adresa biće zabeležena prilikom slanja vašeg komentara. IP adresa biće korišćena isključivo u slučaju nepoštovanja uslova korišćenja radi bržeg otkrivanja i sprečavanja dalje zloupotrebe sajta.

Informacije objavljene na ovoj društvenoj mreži namenjene su isključivo u svrhe pružanja opštih informacija, i nisu savet na koji se treba osloniti. Ne garantujemo da je bilo koji materijal tačan ili bez grešaka, i odričemo se odgovornosti koja proističe iz oslanjanja na bilo koji sadržaj na AcademLinku od strane bilo kog posetioca platforme ili bilo kog ko može da se informiše o njenom sadržaju. Informacije objavljene na internet stranicama u okviru sajta AcademLink: a) ne opisuju specifičnu situaciju bilo kojeg pojedinca ili pravnog subjekta; b) ne moraju nužno biti potpune, iscrpne, precizne ili ažurirane; c) ne predstavljaju stručno ili pravno mišljenje.

Ovim potvrđujete saznanje da pri korišćenju AcademLink sajta možete biti izloženi materijalu koji dolazi iz različitih izvora, i da AcademLink nije odgovoran za sadržaj, istinitost, preciznost, upotrebljivost ili bezbednost takvih materijala.

Težimo ka tome da redovno održavamo sajt AcademLink i možemo da izmenimo njegov sadržaj u bilo kom trenutku. Možemo da obustavimo pristup sajtu, ili ga na neodređeni vremenski period zatvorimo u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju. Materijali mogu da budu zastareli u bilo kom trenutku i nemamo nikakvu obavezu da ih ažuriramo. To se posebno odnosi na cenovnike i ugovorne uslove reklamiranja postavljene na sajtu, koji su podložni promenama u bilo kom trenutku bez upozorenja i ne obavezuju ni jednu stranu osim ako nisu jasno uključeni u važeći reklamni ugovor.

Platforma AcademLink radi po pravilu dostupnosti i trenutnog izgleda i sadržaja, bez ikakvog predstavljanja ili odobrenja. U najvećoj meri koju dozvoljava važeći zakon, odričemo se svih garancija i bilo kakvih uslova, izraženih i implicitnih, u vezi sa portalom i vašim korišćenjem istog (uključujući, bez ograničenja, zadovoljavajući kvalitet, pogodnost za određenu svrhu, nepovredivost, kompatibilnost, bezbednost i tačnost).

Ne garantujemo da će funkcije sadržane u materijalu na portalu raditi bez problema i bez grešaka, da će defekti biti ispravljeni ili da će ovaj sajt ili server koji ga podržava, biti dostupni i bez virusa. Korišćenje sajta AcademLink i materijala na njemu u potpunosti je Vaš rizik.

U najvećoj meri koju dozvoljava zakon, jasno isključujemo bilo kakvu odgovornost za bilo koju direktnu, indirektnu, konsekventnu, specijalnu ili naročitu štetu ili gubitak (bez obzira da li su takvi gubici predviđeni, predvidivi, poznati ili bilo šta drugo) koji proističe iz ili je u vezi sa korišćenjem platforme AcademLink, uključujući, bez ograničenja:

  • povredu i/ili štetu osobama ili imovini kao rezultat bilo koje izjave, uključujući tu bilo koju pravu ili navodnu klevetničku izjavu;
  • gubitke koje ima bilo koja treća strana, uključujući tu i povredu prava intelektualne svojine;
  • gubitak podataka;
  • gubitak prihoda ili očekivanog profita;
  • gubitak posla ili ugovora;
  • gubitak prilike;
  • gubitak očekivane uštede;
  • potrošeno vreme;
  • gubitak dobre volje ili povredu reputacije.

Ovo se ne odnosi na našu odgovornost za smrt ili telesne povrede koje proističu iz našeg nemara, prevare, lažnog tumačenja ili lažnog predstavljanja kao osnovne stvari, kao ni bilo koje druge odgovornosti koje se ne mogu isključiti ili ograničiti u skladu sa primenljivim zakonima ili propisima. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvo kršenje ovih uslova prouzrokovanih okolnostima koje su van naše kontrole.

Pristajete da obeštetite nas i bilo kog našeg službenika, direktora, zaposlenog, agenta, predstavnika, imaoca licence, dobavljača i provajdera operativnih usluga, na zahtev protiv bilo koje i svake tvrdnje, akcije, postupka, zahteva, štete, gubitaka, obaveza, troškova i izdataka koje smo pretrpeli, a nastalih kao rezultat Vašeg korišćenja sajta AcademLink, osim u skladu sa ovim uslovima, ili bilo kojim važećim zakonima i propisima. Ne smete da zloupotrebite sajt AcademLink uvođenjem, prenosom ili nameštanjem slanja bilo kakvih virusa, loših fajlova, Trojanaca (Trojan Horse), crva (Worm), vremenskih i logičkih bombi, keystroke loggera, spajvera (Spyware), advera (Adware) ili drugih materijala koji su napravljeni da na razne načine utiču na rad bilo kog kompjuterskog softvera, hardevra ili telekomunikacione opreme, ili koji utiču na presretanje ili preuzimanje bilo kakvih podataka ili ličnih informacija. Ne smete pokušavati da dobijete neautorizovani pristup sajtu AcademLink, serveru na kom se on nalazi ili bilo kom serveru, kompjuteru ili bazi podataka koji su povezani sa ovom platformom. Ne smete napadati AcademLink odbijanjem usluge (DoS), distribuiranim odbijanjem usluge (DdoS) ili bilo kojim drugim napadom. Ne smete iznuđivati informacije za prijavljivanje na sajt ili pristupati nalogu koji pripada nekome drugome. Ukoliko Vam ukinemo objavu, ne smete kreiratu drugu bez našeg odobrenja. Svako kršenje ovih odredbi smatra se krivičnim prekršajem. Mi ćemo prijaviti svako kršenje propisa odgovarajućim pravosudnim organima i sarađivaćemo sa njima na otkrivanju Vašeg identiteta. U slučaju ovakvog prekršaja, Vaša prava da koristite sajt biće momentalno obustavljena.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja je nastala usled DdoS napada, virusa, ili drugih tehnički štetnih materijala koji mogu inficirati Vašu kompjutersku opremu, kompjuterski program, podatke ili drugi materijal zbog korišćenja AcademLinka, preuzimanja bilo kakvog materijala sa društvene mreže ili materijala sa sajtova koji su povezani sa našom platformom.

AcademLink ne kontroliše sadržaj ili dostupnost sajtova trećih lica na koje možete pristupiti preko naše platforme. Takve veze su obezbeđene samo radi vašeg informisanja. Ako posetite bilo koji od vezanih sajtova, radite to na sopstveni rizik i Vaša je odgovornost da preduzmete sve mere zaštite da se odbranite od virusa ili drugih destruktivnih elemenata.

Ne odobravamo niti smo odgovorni (direktno ili indirektno) za bilo koji sadržaj, reklame, proizvode, usluge, preglede i informacije koji su izloženi ili dostupni na sajtu treće strane (uključujući, bez ograničenja, uplate za dostavu bilo kojih proizvoda ili usluga) ili za bilo kakvu štetu, gubitak ili prekršaj prouzrokovan ili koji je u vezi sa Vašim pristupom i korišćenjem sajta treće strane i bilo kakvih usluga. Svi uslovi, garancije ili prezentacije povezane sa poslovima na sajtu treće strane su jedino između Vas i relevantnog provajdera tog sajta i/ili bilo koje relevantne usluge.

Možete se povezati na sajt AcademLink pod uslovom da to radite na način koji je legalan i koji ne povređuje našu reputaciju ili koji je ne zloupotrebljava. Ne smete uspostaviti vezu koja pretpostavlja bilo kakvu vrstu povezanosti, prezentaciju, odobravanje ili podržavanje od naše strane kada ono ne postoji. Veze ka sajtu AcademLink ne znače da mi odobravamo, da smo umešani ili povezani sa bilo kojim povezanim sajtom ili da bilo koji povezani sajt ima dozvolu da koristi bilo koji od naših zaštitnih znakova, zaštitnih imena, brendova, logotipa i simbola autorskih prava ili bilo kojih od naših saradnika i imalaca licence.

Naš sajt ne sme da bude u okviru bilo kog drugog sajta. Ne smete praviti vezu sa bilo kojim drugim delom sajta izuzev naslovne strane, osim ako prethodno nemate našu pisanu saglasnost. Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu povezivanja bez upozorenja. Web sajt sa kog se povezujete ne sme da sadrži uvredljiv, nezakonit ili netačan sadržaj.

Delovi sajta ili ceo sajt AcademLink povremeno mogu da sadrže i reklame ili sponzorstva. Oglašivači i sponzori su odgovorni da obezbede da je svaki materijal na AcademLinku u saglasnosti sa važećim zakonima, propisima, i kodeksom ovih uslova. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu grešku ili netačnost ovih reklamnih ili sponzorskih materijala.

Bilo kakve lične informacije koje nam dostavite kao deo registracionog procesa i/ili druge interakcije na platformi AcademLink, biće prikupljene, sačuvane i iskorišćene u skladu sa Politikom privatnosti. Korišćenjem platforme AcademLink, Vi se slažete sa takvim načinom rada i garantujete da su sve informacije koje ste dali tačne.

Ako postoji bilo kakvo neslaganje između ovih uslova i specifičnih uslova koji se pojavljuju na drugim mestima na platformi u vezi sa specifičnim materijalom, onda važe ti drugi uslovi.

Možete nam se obratiti u svakom trenutku putem elektronske pošte na: [email protected].

Mi održavamo, kontrolišemo platformu i njom upravljamo iz naših prostorija u Srbiji. Ako pristupate sajtu van Srbije, odgovorni ste da postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima te države.

Uslovi se rukovode i tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Svaki spor koji proizađe ili je povezan sa portalom, biće podređen isključivoj nadležnosti sudova Srbije u Beogradu (avgust, 2017.)

Ako ne prihvatate ove uslove, molimo Vas da ne pristupate i/ili ne koristite ovaj sajt.


Politika privatnosti

AcademLink će prikupiti različite informacije o Vama kroz upotrebu sajta, da bi obradili Vaše zahteve, da bi Vam omogućili personalizovanije korišćenje Interneta i poboljšali usluge koje nudimo. Tom prilikom, takođe, možemo da prikupimo anonimne informacije o Vama upotrebom takozvanih kukija (cookies).

Vaše lične informacije, koje ste nam svojevoljno dali, iskoristićemo za obradu Vaših zahteva, a možemo ih, takođe, iskoristiti da komuniciramo sa Vama direktno.


Iskoristićemo anonimne informacije koje smo prikupili o Vama da bismo analizirali korišćenje društvene mreže i sastavili statistike o našim korisnicima. Iskoristićemo one ne-identifikacione informacije za reklamiranje i u marketinške svrhe, kao i da bismo obezbedili personalizovanije korišćenje interneta.
U nekim slučajevima možete biti automatski prijavljeni da elektornskom poštom dobijate marketinški i promotivni materijal partnerskih kompanija, koji je bitan za sajt AcademLink ili Top Class. U ovakvom slučaju, bićete posebno obavešteni da u bilo kom trenutku možete izabrati opciju da ne dobijate ovaj materijal izborom odgovarajućeg linka.


Ako se Vi složite, možemo prodati, iznajmiti ili razmeniti Vaše lične informacije sa trećim stranama u njihove marketinške svrhe. Takve treće strane pažljivo će se birati.


Možemo dati anonimne, ne-identifikacione podatke oglašivačima i našim poslovnim partnerima, uključujući tu informacije koje se odnose na prodaju i korišćenje sajta AcademLink, kako bi nam omogućili prodaju oglasnog prostora i kako bi pratili efikasnost našeg poslovnog partnerstva. Takođe, možemo da prosledimo takve statističke podatke renomiranim trećim stranama u svrhu dalje prodaje.


Postoji mogućnost da se sajt AcademLink i/ili Top Class spoji ili da budu kupljeni od strane neke druge kompanije. U slučaju da se to desi, možemo da podelimo informacije koje se tiču Vas. U tom slučaju, primili biste obaveštenje o novonastaloj situaciji.

Društvena mreža AcademLink zadržava pravo da otkrije lične identifikacione podatke da bi postupila u skladu sa zakonom, važećim propisima i na osnovu zahteva vlasti. Takođe, zadržavamo pravo da iskoristimo te informacije da bi zaštitili svoj operativni sistem kao i ostale korisnike. Bilo koja treća strana koju smo mi unajmili da obradi Vaše podatke, podređena je ugovornim obavezama kako bi se zaštitila sigurnost Vaših podataka u skladu sa uslovima Politike privatnosti.

Kada jednom dobijemo vaše podatke, osiguraćemo da se tretiraju sa najvišim poštovanjem i u skladu sa zakonom i svim važećim propisima. Vaši podaci biće sačuvani na našem sigurnom serveru. Mi pratimo stroge bezbednosne procedure da bismo podatke koje sakupimo čuvali i otkrivali na prikladan i siguran način.


Nažalost, prenos informacija preko Interneta nije potpuno siguran. Iako će platforma AcademLink učiniti sve da zaštiti Vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo sigurnost Vaših podataka koji se prenose na našu platformu. Bilo kakav prenos je Vaš lični rizik. Ne možemo kontrolisati aktivnosti drugih korisnika sa kojima ste delili informacije. Ne možemo garantovati da će samo autorizovane osobe videti Vaše informacije. Ne možemo garantovati da informacije koje delite na AcademLinku neće biti javno dostupne. Nismo odgovorni u slučaju kada treća lica zaobiđu podešavanja privatnosti ili mere sigurnosti na našem sajtu. Ove rizike možete umanjiti korišćenjem jače lozinke i ažurnog antivirusnog software-a.

Molimo Vas da obratite pažnju da biranje linkova (veza) i reklama na našem web sajtu rezultira Vašim prebacivanjem na druge web sajtove, gde praksa privatnosti podataka može biti drugačija od one na AcademLinku. Ako se prebacite na drugi web sajt, trebalo bi da konsultujete njihovu Politiku privatnosti, jer mi nismo odgovorni i nemamo nikakvu kontrolu nad informacijama koje daju ili sakupljaju te treće strane.

AcademLink može unaprediti Politiku privatnosti u bilo kom trenutku. Svako unapređenje biće objavljeno na ovoj strani, što Vam omogućava da uvek znate koje informacije prikupljamo, kako ih koristimo i pod kojim uslovima ćemo ih otkriti. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi Politike privatnosti AcademLinka, molimo Vas da nas kontaktirate putem elektronske pošte na: [email protected].

Kukiji su mali tekstualni fajlovi koje mi, i potencijalne treće strane, stavljamo na vaše pretraživače kada posećujete naše web sajtove. Kukiji, između ostalog, omogućavaju da Vas AcademLink prepozna svaki put kada ponovo posetite našu platformu i omogući Vam bolje korisničko iskustvo.

Mi ćemo iskoristiti kukije u različitim fazama Vaše upotrebe AcademLinka. Na primer, kada prvi put uđete na naš web sajt, postavićemo anonimni kuki na Vaš pretraživač koji će nam omogućiti da Vas prepoznamo kada sledeći put posetite naš web sajt. Takođe, možemo postaviti još kukija na vaš pretraživač kada se registrujete za neku od naših usluga. Ovo će da nam omogući da Vas prepoznamo kada se sledeći put prijavite na strani. Takođe, možemo da postavimo anonimne kukije na vaš pretraživač da bi smo pratili reklamiranje na našim web sajtovima. Ovo se može iskoristiti, između ostalog, da se osiguraju uslovi u kojima Vi nećete biti podređeni nametljivom reklamiranju na našim web sajtovima.

Većinu oglasa koje vidite na internet stranicama AcademLinka, postavile su treće strane. Ove treće strane mogu da izaberu da sami stvore svoje kukije u svrhu sakupljanja anonimnih informacija koje se tiču praćenja i gledanja njihovih reklama. Prikupljene informacije ne smeju se koristiti da bi se neko lično identifikovao. Uz to, AcademLink može da sarađuje sa trećim stranama u svrhu dostavljanja ciljanog reklamiranja na stranicama platforme. Kroz upotrebu kukija, anonimne informacije o Vašem korišćenju naše platforme i drugih web sajtova, biće iskorišćene za dobijanje bitnijih reklama za robu i usluge koje Vas zanimaju.

Takođe, možemo koristiti kodove koji se nazivaju piksel-tagovi ili GIF-datoteke, zajedno sa kukijima, što nam omogućava da rukovodimo i pratimo naše onlajn reklamiranje i šire poslovne aranžmane sa trećim stranama. Ovi fajlovi nam omogućavaju da prikupimo anonimne informacije koje se tiču reklamiranja i korišćenja web strane. Vrste informacija koje se prikupljaju uključuju, ali nisu ograničene samo na, informacije koje se tiču reakcija na reklame, broj pregleda strane, broj pregleda reklame i ostvarenih kupovina. Takvi piksel-tagovi mogu da se iskoriste radi prepoznavanja kukija koje je ostavila ili stvorila treća strana i da obaveste nas i/ili treću stranu o tome koja Vas je veza (link) dovela na našu stranu, dozvoljavajući nam da pratimo efikasnost naših poslovnih odnosa sa trećim stranama.


Ako ne želite da Vaš pretraživač prihvati kukije, moguće je da promenite podešavanja Vašeg pretraživača. Takođe je moguće obrisati već postojeće kukije sa Vašeg pretraživača. Međutim, ako blokirate sve kukije, to može uticati na Vaše korišćenje interneta i može rezultirati time da neki delovi AcademLinka ne funkcionišu kako treba. Neki kukiji su napravljeni da Vam pomognu da uštedite na vremenu, na primer da upamte Vaše kontakt detalje kada po drugi put naručujete nešto – to znači da nećete morati ponovo da popunjavate deo sa kontakt informacijama, osim ako Vam se nisu promenili podaci. Proces modifikovanja Vaših preferencija kada je u pitanju privatnost je različita kod svakog Internet pretraživača.

(AcademLink, Top Class, avgust 2017. godine)