SR EN

Od septembra počinje sa realizacijom 40 novih COST akcija

Objavljeno: 09. 06. 2021.

Komitet visokih predstavnika COST programa (Committee of Senior Officials – CSO) odobrio je 40 novih COST akcija za finansiranje, koje će započeti sa realizacijom aktivnosti početkom jeseni 2021. godine.

Nove COST akcije su multidisciplinarne, 43% njih pokriva najmanje dvije OECD oblasti nauke i tehnologije, dok 13% pokriva najmanje tri oblasti. Prirodne nauke su najzastupljenija oblast u odobrenim COST akcijama (zastupljene u 45% akcija), slijede inženjerske nauke i tehnologije (40%), medicinske nauke (25%), društvene nauke (23%), poljoprivredne nauke (18%) i humanističke nauke (8%).

40 odobrenih COST akcija u brojkama:

  • 20% glavnih predlagača (main proposers) u COST akcijama su mladi istraživači; mladi istraživači čine 22% svih predlagača (glavnih i sekundarnih);
  • 45%  glavnih predlagača (main proposers) u COST akcijama su žene, koje čine 42% svih predlagača (glavnih i sekundarnih);
  • 75% COST akcija karakteriše učešće predstavnika malih i srenjih preduzeća i privrede;
  • 25% glavnih predlagača dolaze iz zemalja inkluzije COST-a, među kojima je i Crna Gora (Inclusiveness Target Country), ukupno 42% svih predlagača dolazi iz ITC zemalja;
  • 73% mreža privuklo je učesnike iz cijelog svijeta (COST međunarodne partnerske zemlje/zemlje susjedstva).

Istraživački timovi iz Crne Gore učestvovali su u svojstvu sekundarnih predlagača (secondary proposer) u 13 odobrenih COST akcija, što je najveći procenat uspješnosti naših istraživačkih timova u COST otvorenim pozivima od 2015. godine, kada je Crna Gora postala punopravna članica COST asocijacije.

COST akcije u kojima su učestvovali istraživački timovi iz Crne Gore: 

CA20101 - Plastics monitoring detection remediation recovery

CA20102 - Marine Animal Forest of the world

CA20103 - Biosecurity enhanced through training, evaluation and raising awareness

CA20106 - Tomorrow’s ‘wheat of the sea’: Ulva, a model for an innovative mariculture

CA20108 - FAIR Network of micrometeorological measurements

CA20118 - Three-dimensional forest ecosystem monitoring and better understanding by terrestrial-based technologies

CA20119 - European andrology network– research coordination, education and public awareness

CA20120 - Intelligence-Enabling Radio Communications for Seamless Inclusive Interactions

CA20122 - Harmonizing clinical care and research on adrenal tumours in European countries

CA20123 - Intergovernmental Coordination from Local to European Governance (IGCOORD)

CA20125 - Applications for zoosporic parasites in aquatic systems

CA20129 - Multiscale irradiation and chemistry driven processes and related technologies

CA20139 - Holistic design of taller timber buildings

Sekundarni predlagači uvijek imaju prednost prilikom imenovanja u svojstvu članova u Upravnim odborima COST akcija. Imenovanja u novoodobrenim COST akcijama vrše se na način da se prvo izvrše imenovanja sekundarnih predlagača, najkasnije do prvog sastanka Upravnog odbora svake odobrene akcije.

Deatljne informacije o svim odobrenim akcijama (Memorandum o razumijevanju) biće dostupni 23. juna 2021. godine na COST web stranici https://www.cost.eu/cost-actions/browse-actions/

U nastavku možete preuzeti  Spisak novih COST akcija odobrenih za finansiranje.  Ukoliko pronađete COST akciju u koju želite da se uključite, potrebno je da se upoznate sa Nacionalnom procedurom o imenovanju predstavnika Crne Gore u Upravnim odborima COST akcija, koju, takođe, možete preuzeti u nastavku, ili se obratite nacionalnom COST koordinatoru u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, Mileni Milonjić, na e-mail: milena.milonjic@mpnks.gov.me

https://www.gov.me/clanak/od-septembra-pocinje-sa-realizacijom-40-novih-cost-akcija